Tuesday, October 16, 2012

Ehwal Merendah Diri Seorang Syeikh

IA lahir pada 1078 M. Dan 900 tahun kemudian, saya yang dhaif ini dan suka sekali dengan figurnya lahir. Tentu saja, tak ada hubungan nasab, pertalian darah, atau pun jejak kekerabatan antara saya dan dia. Saya bukan sesiapa dalam semesta ini, sementara dirinya: penghulu para wali, yang ibunya — Ummul Khair Fatimah —masih dzuriyyah Nabi Muhammad s.a.w. melalui jalur cucu terkasih, Husein. Padanya berhimpun segenap kemuliaan: ilmu, makrifat dan karamah. Dan saya, bahkan ilmu pun masih terus mengais; termasuk mengais banyak darinya, belajar tanpa pernah berjumpa dengannya, mensigi lapis-lapis cahaya pada tiap kata dan kalimat yang diujarkannya. Itu pun kadang-kadang beruntung serupa ada yang terang-benderang di dalam kalbu, dan seringkali juga jatuh bangun, meraba-raba dalam cahaya yang kabur. Dan siapa yang tidak kenal dengannya: Syeikh Abdul Kadir al-Jailani. Lelaki mulia yang namanya harum dalam halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis kerohanian, dan ta’lim-ta’lim jam’iyyah. Sang sufi. ‘Alaamah. Penyair. Penganjur kebajikan. Penentang kezaliman. Seorang guru. Seorang yang berhimpun ilmu dan akhlak yang luhur. Manusia yang nasihat-nasihatnya dalam pelbagai hal, hingga kini, masih direguk para pencari jalan Ilahi.
Salah satu petua bestarinya itu ehwal tawaduk. Satu kata yang dalam kamus Munjid bererti merendah, tidak sombong. Dalam Al-Gunyah Lithalibil Thariiq Al-Haqq [Penerbit Serambi menterjemahkan buku ini menjadi Buku Pintar Tasawuf: Memahami Spiritualiti Islam dan Tarekat dari Ahlinya], Syeikh Abdul Kadir menghurai laku tawaduk - yang menurut saya — begitu indah dan tidak mudah. “Ia [yang tawaduk], jika bertemu dengan anak-anak di bawah umur atau yang lebih muda darinya, akan merendah seraya berkata: ‘Dia ini belum bermaksiat, sementara aku sudah banyak bermaksiat. Ia tentu lebih baik dari aku.’  Sementara jika ia bertemu dengan orang yang lebih tua, ia akan berkata: ‘Dia sudah lebih lama menyembah Allah daripada aku.’ Kepada orang alim, ia merendah sambil berkata: ‘Dia diberi sesuatu yang belum aku capai dan ia telah memperoleh sesuatu yang belum aku peroleh, mengetahui apa yang belum aku ketahui, dan beramal dengan landasan ilmu.’  Bahkan, terhadap orang bodoh pun, ia tetap merendah dan berkata: ‘Dia bermaksiat kepada Allah atas dasar ketidaktahuannya, sementara aku bermaksiat kepadaNya dengan segala pengetahuan, dan aku tidak tahu bagaimana nasib akhirnya dan nasib akhir diriku.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Oktober 2012 di pasaran...

No comments: