Tuesday, October 16, 2012

Nabi s.a.w. Gembirakan Para Sahabat r.a. Dengan Jaminan syurga

DARI Abu Musa Al-Asy’ariy r.a., dia berkata: “Suatu hari, saya berwuduk di rumah, kemudian saya pergi dan berkata dalam hati: “Hari ini saya akan selalu mendampingi dan menyertai Rasulullah s.a.w.” Dia terus ke masjid dan menanyakan Rasulullah s.a.w. Para sahabat menjawab: “Beliau ada di sana.”  Abu Musa menuju ke arah yang ditunjukkan itu dan mencari-cari baginda s.a.w. sehingga menuju ke telaga Aris. Sesampainya saya duduk di depan pintu menunggu sampai Rasulullah s.a.w. selesai hajat dan berwudhuk. Setelah itu saya mendekati baginda, yang sedang duduk di tepi telaga dan menurunkan kedua kakinya ke telaga.  Kemudian saya memberi salam kepada baginda, dan kembali ke depan pintu. Saya berkata dalam hati: “Hari ini saya benar-benar menjadi penjaga pintu Rasullullah s.a.w. “Kemudian Abu Bakar r.a. datang dan mengetuk pintu, saya bertanya:  “Siapakah ini?” Dia menjawab: “Abu Bakar.” Saya berkata: “Tunggu sebentar!” Saya mendatangi Rasulullah s.a.w. dan berkata: “Wahai Rasullullah, Abu Bakar minta izin untuk masuk.” Baginda bersabda: “Izinkan dia untuk masuk dan gembirakanlah dengan syurga.”  Abu Bakar pun masuk dan duduk di sebelah kanan Nabi s.a.w. sambil menurunkan kedua kakinya ke telaga sebagaimana yang diperbuat Rasulullah s.a.w.  Kemudian saya kembali ke pintu dan duduk sambil mengingatkan  saudaraku yang sedang berwuduk dan akan menyusul saya. Saya berkata dalam hati: “Seandainya Allah menghendaki kebaikan kepada Fulan, maka Allah juga menghendaki kebaikan kepada saudaranya. Mudah-mudahan ia akan datang ke mari.” Tiba-tiba ada seorang yang menggerakkan pintu, maka saya bertanya: “Siapa itu?” Ia menjawab: “Umar bin Khaththab.” Saya menyuruhnya menunggu!” saya mendatangi Rasulullah s.a.w. setelah mengucapkan salam, saya berkata: “Umar minta izin untuk masuk.” Baginda bersabda: “Izinkan dia masuk dan gembirakanlah dia dengan syurga. “Maka saya menyambut Umar dan berkata: “Silakan masuk! Rasulullah menggembirakan kamu dengan syurga. “Umar pun masuk dan duduk di sebelah kiri Rasullullah s.a.w. di tepi telaga, serta menurunkan kedua kakinya ke telaga. Kemudian saya kembali ke pintu dan duduk sambil berkata dalam hati: “Seandainya Allah mengkehendaki kebaikan kepada Fulan, maka Allah juga menggerakkan hati saudaranya untuk datang ke mari. “Tiba-tiba datanglah seorang dan menggerakkan pintu. Saya bertanya: “Siapakah ini?” Ia menjawab: Uthman bin Affan.” Saya menyuruh untuk menunggunya! “Saya mendatangi Nabi s.a.w. dan memberitahu, bahawa Uthman minta izin untul masuk. Maka baginda bersabda: “Izinkan dia masuk dan gembiralah ia dengan syurga. Tetapi ia nanti akan terkena musibah! Maka saya menyambut Uthman dan berkata: “Silakan masuk! Rasulullah s.a.w. menggembirakan kamu dengan syurga tetapi nanti kamu akan tertimpa suatu musibah.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Oktober 2012 di pasaran...

No comments: