Wednesday, February 6, 2013

Bersedialah Mati Dalam Keadaan Khusnul Khatimah

ALLAH s.w.t. berfirman: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mahu pun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS Yasin: 36) Ayat ini menyiratkan betapa dalam gagasan tentang “pasangan” memiliki cakupan yang lebih luas. Menurut Harun Yahya, mengutip ilmuan Inggeris, Paul Dirac, semua materi memang diciptakan secara berpasangan. Konsep yan disebut “parite” ini menyatakan materi berpasangan dengan lawan jenisnya: anti-materi. Demikian kita ketahui bahawa ada jantan dan betina, baik dan buruk, atas dan bawah dan seterusnya/dalam hal kematian juga Allah menciptakannya sepasang yakni ada Khusnul Khatimah. Yang pertama merujuk kepada kematian yang baik dan yang kedua adalah kebaikan buruk yang harus kita hindari. Dalam kaitan ini akan dibasah dulu mengenai Suul Khatimah, baru kemudian akan dibahas mengenai Khusnul Khatimah.

Suul Khatimah
“Suul” ertinya jelek dan khatimah ertinya penutup. Jadi yang dimaksud dengan suul khatimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk. Al-Ghazali menyebut ada dua tingkatan suul khatimah. Yang pertama adalah suul khatimah yang jadi jika saat sakratul maut hati lebih banyak didominasi oleh keragu-raguan atau keingkaran lalu nyawa dicabut dalam kedaan diliputi oleh keraguan dan keingkaran dan mengakibatkan seksa yang abadi. Sementara tingkat dibawahnya adalah jika pada saat kematian hati didominasi oleh salah satu perkara dunia dan syahwatnya, lalu hal itu membayang di hatinya dan meliputinya sehingga tidak ada lagi tempat di hatinya bagi hal yang lain, lalu nyawanya dicabut bertepatan dengan keadaan demikian sehingga ia mati dalam keadaan tenggelam ke dalam dunia.

A. SEBAB-SEBAB SUUL KHATIMAH
Suul khatimah boleh terjadi kerana dominannya cinta dunia pada hati. Jika iman lemah maka akan mengakibatkan lemahnya cinta Allah dan kuatnya cinta dunia, sehingga di dalam hati tidak ada lagi tempat untuk cinta Allah kecuali dalam bentuk bisikan jiwa dan tidak memiliki pengaruh untuk melawan nafsu dan menjauhi jalan syaitan. Selanjutnya hal ini akan mengakibatkannya tenggelam, dalam mengikuti syahwat sehingga hati menjadi gelap, kesat, dan tertindih oleh tumpukan kezaliman, sehingga cahaya iman yang sudah lemah itu sentiasa terpadamkan lalu menjadi tabiat dan karat di dalam hati. Jika sakaratul maut tiba maka cinta Allah itu bertambah lemah kerana hati tengah merasakan perpisahan dengan dunia yang merupakan kekasih yang mendominasi hati. Jika pencabutan nyawanya bertepatan dengan keadaan yang terlintas dalam benaknya tersebut maka bererti ia menutup kehidupannya dengan keburukan dan binasa selama-lamanya.
Ada juga orang yang memiliki iman tapi ia tetap melakukan kemaksiatan, ini juga boleh membawa orang kepada suul khatimah sebab boleh jadi saat ia bermaksiat ajal menjemputnya. Aisyah r.a. meriwayatkan bahawa apabila terjadi perubahan cuaca dan angin kencang maka wajah Rasulullah s.a.w. pun berubah dan mundar mandir keluar-masuk bilik. Semua itu baginda lakukan kerana takut akan seksa Allah. Rasulullah s.a.w. juga pernah melihat malaikat Jibril a.s. di lembah sungai lalu pengsan. Rosaknya akidah juga menjadi sebab suul khatimah. Jika seseorang memiliki akidah yang rosak dan meyakininya, maka akan terkuak kebatilan keyakinannya ketika sakaratul maut.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Februari 2013 di pasaran...

No comments: