Thursday, August 15, 2013

Golongan Manakah Mengalami Kejadian Kiamat?

AL-QURAN dan Hadis Nabi s.a.w. banyak menceritakan mengenai tentang tanda-tanda besar kiamat dan tanda-tanda kecil berlakunya kiamat. Semuanya itu sudah dijelaskan. Dalam kejadian kiamat itu golongan manakah yang akan mengalami atau terkena dengan kejadian kiamat itu? Para ulama memang banyak menulis tentang perkara ini. Mereka membuat ulasan-ulasan tentang hal ini berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah s.a.w. berhubung dengan kiamat yang amat mengerikan itu. Apakah dalam dunia ini sudah tidak ada lagi orang-orang beriman maka dunia akan dikiamatkan? Memang benar, itulah cerita dan alasan yang sebenarnya. Apabila sudah berada pada penghujung dunia ini hampir mahu kiamat, Allah s.w.t. akan mematikan semua orang-orang yang beriman. Allah akan mengirimkan sejenis ‘angin bak sutera’. Angin itu tidak akan membiarkan seorang pun umat mukminin hidup. Apabila angin itu menyentuhnya, akan matilah orang mukmin itu. Ketika itu yang tinggal diam di muka bumi ini hanyalah orang-orang jahat belaka, yang tidak mengenal lagi apa itu kebaikan dan tidak ada sorang pun yang menyebut nama Allah. Ketika itu Allah tidak memanjangkan usia dunia ini kerana yang ada hanya manusia-manusia jahat saja. Yang pasti, kiamat tidak akan terjadi sebelum di bumi tidak ada lagi yang mengucapkan “Allah, Allah”. Menurut riwayat Muslim dari Anas r.a., dia berkata:  “Bersabda Rasulullah s.a.w., kiamat tidak akan terjadi pada seseorang yang mengucapkan Allah, Allah.” Para ulama kita Rahmatullahi ‘Alaihim menerangkan bahawa lafaz Allah boleh dibaca marfu’ dan boleh juga manshuh. Bila dibaca marfu’, maka ertinya: Bahawa kiamat akan terjadi bila tauhid telah hilang sama sekali. Adapun bila dibaca manshuh, ertinya: kiamat baru terjadi bila telah berhenti amar makruf nahi munkar. Tegasnya kiamat tidak akan terjadi selagi masih ada orang yang menegur/menasihati sesamanya dengan mengatakan, “Takutlah kamu kepada Allah.” Kebenaran takwil ini didasarkan pada sabda Nabi s.a.w. dalam sebuah hadis riwayat Huzaifah, “Kamu sekelian akan benar-benar akan diserbu api dalam keadaan padam...” lalu beliau katakan, “Mereka lebih jahat daripada keldai. Mereka bersetubuh seperti binatang, sementara antara mereka tidak ada lagi seorang pun yang mengatakan “Mah, mah.” Ada yang mengatakan bahawa lafaz “Allah” telah diilhamkan oleh pemiliknya, Allah s.w.t., tanpa ada suatu umat pun yang mengingatkannya, bahkan beredar pada semua bahasa mereka, sejak zaman nenek moyang mereka sampai habisnya dunia ini.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Ogos 2013 di pasaran...

No comments: