Thursday, August 15, 2013

Hukum Isteri Minta Cerai

ISTERI yang meminta cerai kepada suaminya lalu ia tidak akan boleh mencium bau syurga adalah bagi mereka yang meminta cerai kepada suami yang baik. Saat terjadi Haji Wada’ (Haji Perpisahan), Nabi s.a.w. berkhutbah di hadapan para sahabat. “Wahai para sahabat. Kalian harus hati-hati. Nanti di Hari Akhir banyak perempuan masuk neraka.” Sahabat bertanya, “Siapa mereka, ya Rasulullah?” Nabi menjawab, “Mereka adalah wanita yang kufur.” Lalu sahabat bertanya lagi, “Kufur kepada siapakah, wahai Rasulullah?” Nabi menjawab, “Mereka kufur kepada suami-suami mereka.” Lalu sahabat bertanya lagi, “Apa yang Engkau maksud kufur kepada suami, ya Rasulullah?” Nabi s.a.w. berkata, “Suaminya sudah sangat baik. Nafkah lahir dan batin diberikan. Kasih sayang dan perhatian. Tapi, isterinya minta cerai.” Kalau seorang suami termasuk orang yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin, galak, dan suka marah, maka isteri boleh minta cerai.

NIAT SEDEKAH AL-FATIHAH
Niatkan membaca Surat al-Fatihah untuk orang yang membantu dan menolong anda itu, InsyaAllah doanya sampai kepada dia. Allah Maha Tahu, meski tanpa menyebutkan namanya. Kalau berdoa misalnya, “Untuk si Anu, al-Faatihah...!” Itu insyaAllah sampai doanya. Bahkan, kalau kita berdoa dan mengirim Surat al-Fatihah ditujukan kepada seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan, semisal kalimat “Lil muslimiina wal muslimaat al-ahyaa wal amwaat, al-Faatihah...! (untuk seluruh kaum muslim laki-laki dan wanita yang masih hidup dan yang sudah mati, al-Faatihah...!), maka semua umat Islam akan kebahagian doa tersebut. 

Selanjutnya dapatkan Hidayah Ogos 2013 di pasaran...

No comments: