Tuesday, December 7, 2010

Tugas Para Nabi Dan Rasul

NABI atau rasul adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu. Bezanya, kalau nabi tidak memiliki kewajipan untuk menyampaikan wahyu tersebut, sementara rasul sebaliknya. Kerana itu, Nabi Adam dan Idris dikatakan bukan Rasul, kerana mereka tak memiliki umat. Kata “nabi” sendiri berasal dari kata naba yang bererti “dari tempat yang tinggi”. Kerana itu, Nabi dianggap memiliki pandangan yang ke depan, seperti orang yang dapat melihat segala penjuru dari tempat yang tinggi. Sementara, kata “rasul” berasal dari kata risala yang bererti penyampaian. Kerana itu, para rasul, setelah lebih dulu diangkat sebagai nabi, bertugas menyampaikan wahyu dengan kewajipan atas suatu umat atau wilayah tertentu. Pada dasarnya, nabi adalah seorang lelaki. “Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.” (Al-Anbiya’ [21]: 7). Ibnu Qasim al-Ghuzzi (meninggal 918), pengarang kitab Fathul Qarib, menyatakan bahawa nabi adalah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah. Dengan pengertian ini, jelas tak ada nabi perempuan. Yang ada hanya nabi lelaki. Namun, pada perkembangan berikutnya, ada sebahagian orang yang memasukkan perempuan sebagai nabi. Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa al-Nihayah (Juz II, hlm. 59) memetik satu pendapat yang menyatakan bahawa tak tertutup pintu bagi hadirnya nabi perempuan. Dikemukakan bahawa Maryam adalah salah seorang nabi. Perempuan lain yang diangkat menjadi nabi, menurut pendapat ini, adalah Sarah (Ibu Nabi Ishaq, isteri Nabi Ibrahim), dan Ibu Nabi Musa. Nabi atau rasul sebelum diangkat menjadi nabi memiliki ciri-ciri kenabian (nubuwwah) yang disebut juga dengan irhash. Nabi Muhammad s.a.w. misalnya, sejak kecil terkenal dengan akhlak yang mulia dengan sebutan al-amin (terpercaya). Lalu Nabi Ismail, yang mengikhlaskan dirinya disembelih oleh bapanya, Ibrahim, yang kemudian diganti dengan kambing, padahal saat itu dia masih kecil. Berbagai kelebihan akhlak ini kerapkali menyertai para nabi saat masih kecilnya. Lalu, apakah jumlah nabi atau rasul hanya sebanyak 25 orang saja? Tidak. Jumlah mereka sebenarnya sangat banyak, namun yang wajib kita ketahui hanya sebanyak itu. Dalam hadis disebutkan, dari Abi Zar r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi, “(Jumlah para nabi itu) adalah seratus dua puluh empat ribu (124,000) nabi.’ ‘Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka?’ Baginda menjawab, ‘Tiga ratus dua belas (312)’”. (HR. At-Termizi). Khidir, misalnya. Beliau sebenarnya seorang Nabi yang disebutkan dalam al-Quran, namun ia tidak masuk dalam kategori 25 nabi atau rasul yang wajib kita ketahui. Padahal, pengetahuan Khidir akan ilmu Allah sangatlah luas, terbukti ia menjadi penunjuk Nabi Musa dalam banyak hal. Lalu ada kisah Luqman, Uzayr atau Syamuil. Sedangkan tokoh yang disebut-sebut sebagai nabi di dalam hadis, tapi tidak dimasukkan dalam kelompok yang 25 orang adalah Nabi Yusya’ bin Nun, Nabi Dzul Qarnain, Syits dan Nabi Iys. Dengan banyaknya jumlah nabi atau rasul tersebut, layak jika seorang Qatadah sebagaimana dikutip Thabari dalam Jami’ al-Bayan fiy Ta‘wil al-Qur‘an (Jilid X, hlm. 408), menunjukkan bahawa para rasul itu menyebar ke seluruh bangsa-bangsa, ‘Kullu ummatin kana laha rasul’ (setiap umat memiliki rasul). Dari semua nabi atau rasul tersebut, rata-rata bergelar alaihissalam (a.s.), kecuali Nabi Muhammad yang bergelar shallallahu ‘alaihi wasallam (s.a.w.).

Selanjutnya dapatkan Hidayah Disember 2010 di pasaran...

No comments: