Friday, January 11, 2013

Terapi Dengan Al-Quran Dan Sunnah

MENDERITA sakit sungguh tidak mengenakkan. Satu organ tubuh kita ada yang kurang beres (terganggu), sakit kepala atau pening kepala misalnya, sedikit sebanyak akan mempengaruhi aktiviti harian kita. Kerana itu selagi dalam keadaan sihat walafiat mestinya kita banyak bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah s.w.t. Kalau ada gejala tak sedap badan dalam tubuh atau yang disebabkan oleh suatu penyakit, baik jasmani mahupun rohani, sebagai seorang Muslim seharusnya tidak perlu terlalu risau. Kerana di dalam al-Quran dan hadis sebenarnya menyediakan beragam penyembuhan yang sangat banyak. Bahkan bukan saja mampu menyembuhkan penyakit yang sifatnya fizik, sebagaimana ditangani medis, melainkan juga penyakit mental/rohani. Dalil bahawa al-Quran boleh digunakan sebagai terapi penyembuhan itu dinyatakan secara lengkap dalam beberapa ayat, di antaranya:
1-“Katakanlah: “al-Qur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin.” (QS. Fushshilat: 44).
2-“Dan Kami turunkan dari al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang orang yang beriman.” (QS. al-Isra’: 82).
3-“Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus: 57).
Ini dikuatkan dengan sabda Nabi s.a.w. bahawa setiap penyakit pasti ada ubatnya.
4-“Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti menurunkan ubatnya.”
5-“Setiap penyakit ada ubatnya. Jika suatu ubat itu tepat (mujarab) untuk suatu penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah.” 
Ibnul Qayyim mengatakan al-Quran merupakan ubat yang sempurna bagi semua penyakit hati, penyakit badan, mahupun penyakit dunia dan akhirat. Tak seorang pun yang boleh menyembuhkannya kecuali Dia. Apabila seseorang sudah memperbaiki caranya berubat dengan menggunakan al-Quran, dengan penuh keyakinan dan keimanannya, menerima dengan lapang dada, dan dengan keyakinan yang mantap serta semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, insyaAllah penyakit itu akan sembuh dan hilang.
Bagaimana pun juga suatu penyakit tidak akan mampu melawan kalam Allah, kerana apabila al-Quran itu diturunkan di atas gunung, gunung saja boleh hancur atau kalau diturunkan di atas bumi, maka bumi itu sendiri boleh terpotong dan terbelah. 
6-“Kalau sekiranya kami turunkan al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir” (QS. al-Hasyr: 21).
Oleh kerana itu, tidak ada satu penyakit hati dan juga penyakit fizik melainkan di dalam al-Quran terdapat jalan penyembuhannya, penyebabnya, serta pencegah terhadapnya bagi orang yang dikurniai pemahaman oleh Allah terhadap KitabNya. Allah telah menyebutkan di dalam al-Quran beberapa penyakit hati dan fizik, juga disertai penyebutan penyembuhan hati dan fizik.
Ibnul Qayyim berkata, “Pada suatu ketika aku pernah jatuh sakit, tetapi aku tidak menemukan seorang doktor atau ubat penyembuh. Lalu aku berusaha mengubati dan menyembuhkan diriku dengan surat al-Fatihah, maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku ambil segelas air zam-zam dan membacakan padanya surat al-Fatihah berkali-kali, lalu aku meminumnya hingga aku mendapatkan kesembuhan sepenuhnya. Selanjutnya aku bersandar dengan cara tersebut dalam mengubati berbagai penyakit dan aku merasakan manfaat yang sangat besar.”
Namun yang perlu difahami di sini ialah ayat-ayat serta doa-doa dan zikir yang digunakan sebagai ubat tersebut memang benar-benar memiliki khasiat penyembuhan. Di samping itu, semuanya juga tergantung pada penerimaan dan kemampuan pelaku serta seberapa besar pengaruh darinya.
Apabila berbagai ubat di atas ternyata kurang berkhasiat, itu disebabkan oleh lemahnya sentuhan sang pelaku, atau mungkin upaya yang dilakukannya belum terkabulkan. Atau dikeranakan adanya suatu penghalang yang begitu kuat yang menghalangi mujarabnya doa-doa itu.
Sebab dalam upaya penyembuhan melalui lafaz-lafaz dari al-Quran, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari pihak yang menderita sakit dan yang kedua, dari pihak yang meruqyah. Dari pihak orang yang menderita sakit adalah keteguhan jiwanya dan keseriusannya dalam menghadapkan diri kepada Allah serta beriktikad yang kukuh bahawa al-Quran merupakan ubat (penawar) sekaligus rahmat bagi orang-orang mukmin. Juga harus memohon perlindungan dengan sebenar-benarnya yang melibatkan kesatuan hati dan lisan. Kemudian dari pihak yang meruqyah, dengan al-Quran dan as-Sunnah, hendaknya juga memenuhi kedua hal tersebut. Dikatakan oleh Ibnu at-Tiin, ruqyah dengan membaca mu’awwidzat atau dengan nama-nama Allah s.w.t. merupakan pengubatan rohani, (akan bekerja efektif) bila dibaca oleh hambaNya yang salih, insyaAllah kesembuhan akan diperoleh dengan izin Allah s.w.t.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Januari 2013 di pasaran...

No comments: