Thursday, October 10, 2013

Rahsia Kaabah Sebagai Pusat Bumi

KAABAH adalah kiblat umat Islam seluruh dunia. Setiap tahun, umat Islam berbondong-bondong ke sana untuk melakukan ibadah haji. Bangunan berbentuk kubus itu berada di Makkah. Ia menjadi simbol kebanggaan dan pemersatu umat Islam. Pertanyaannya: kenapa Kaabah berada di Makkah? Sebab, kota Makkah merupakan pusat bumi. Neil Amstrong telah membuktikan bahawa kota Makkah adalah pusat dari planet Bumi. Fakta ini telah diteliti melalui sebuah penelitian ilmiah. Ketika Neil Amstrong untuk pertama kalinya melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, dia berkata, “Planet Bumi ternyata menggantung di area yang sangat gelap, siapa yang menggantungnya?” Para astronot yang lain juga telah menemukan bukti bahawa planet Bumi pernah mengeluarkan semacam suatu radiasi. Setelah dilakukan penelitian serius, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Makkah, tepatnya berada di Kaabah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite (tidak berhujung). Hal ini terbuktikan ketika mereka mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih berlanjut terus. Para peneliti muslim mempercayai bahawa radiasi ini memiliki karakteristik yang menghubungkan antara Kaabah di planet Bumi dengan Kaabah di alam akhirat. Daerah itulah yang kemudian disebut dengan Zero Magnetism Area, daerah tanpa gaya tarik-menarik. Ertinya apabila kita mengeluarkan kompas di kawasan tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali, kerana daya tarik yang sama besarnya antara kedua kutub.
Menurut beberapa orang yang menyaksikan langsung bahawa di daerah sekitar Masjidil Haram terdapat banyak burung swallow beterbangan. Anehnya, tak satupun dari burung-burung itu yang mampu melewati bahagian atas Kaabah. Ertinya, ketika ada burung-burung telah mendekati Kaabah, mereka segera balik arah lagi dan seterusnya. Mengapa hal ini boleh terjadi? Sebab, bagian atas Kaabah itu langsung terhubung dengan ‘Arsy di mana para malaikat juga sedang tawaf. Kerana itu, ia tidak dapat ditembus oleh jenis benda apapun, termasuk pesawat. Makanya, di Makkah tidak ada lapangan udara. Adanya di Jeddah dan di Madinah untuk keperluan jemaah haji dan umrah. Hal itu juga yang menyebabkan kenapa jika seseorang tinggal di Makkah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sihat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Penelitian tentang Kaabah sebagai pusat bumi ini sempat dipublikasikan selama 21 hari di sebuah website, sayangnya kemudian ditarik dari peredaran. Kesan yang muncul adalah bahawa NASA tampaknya tidak ingin berita ilmiah ini menjadi suatu fakta yang akhirnya menguntungkan umat Islam. Kerana itu, berita tersebut ditarik dari peredarannya. Jadi, terkesan NASA menutup-nutupi fakta berkenaan.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Oktober 2013 di pasaran...

No comments: