Thursday, March 13, 2014

Ayat Al-Quran Dalam Kromosom Manusia

PERNAHKAH terlintas dalam pemikiran kita bahawa ada ayat-ayat suci al-Quran dalam tubuh kita? Pasti tidak pernah terbayang. Memang kita seringkali melihat berbagai kejadian aneh di alam, seperti lafaz Allah di atas awan atau lafaz tahlil di sebuah pohon. Kita pun hanya mampu mengkaguminya. Tapi, tahukah anda? Sesungguhnya dalam tubuh kita, tepatnya dalam kromosom, terdapat sebuah struktur yang kalau dirangkai akan membentuk ayat-ayat suci al-Quran. Adalah Dr. Ahmad Khan yang telah menemukan teori yang menakjubkan tersebut. Beliau adalah lulusan Duke University dengan kepujian Summa Cumlaude (sempurna). Sekitar empat belas tahun yang lalu, ia telah menggemparkan dunia keilmuan, khususnya Islam, perihal penemuannya bahawa terdapat ayat-ayat al-Quran dalam kromosom manusia. Pertanyaannya: bagaimana ia boleh meneliti sejauh itu dan apa yang menginspirasinya sehingga mahu meneliti lebih jauh tentang kromosom manusia? Sejarah ini bermula saat Ahmad Khan mendengarkan khutbah Jumaat. Saat itu khatib memetik sebuah ayat 53 dari surat Fushshilat, (bermaksud) “Kemudian akan Kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami pada alam dan dalam diri mereka, sampai jelas bagi mereka bahawa ini adalah kebenaran.” Ahmad Khan tersentuh dengan ayat tersebut. Di situ dijelaskan bahawa ayatinaa (ayat-ayat Allah) juga terdapat dalam tubuh manusia, tidak saja dalam alam raya. Fakta ini menstimulasi Ahmad Khan untuk berfikir dan menduga-duga tentang kemungkinan adanya ayat-ayat al-Quran dalam tubuh manusia. “Ada kemungkinan ayat al-Quran merupakan bahagian dari gen manusia,” ujarnya. Dengan kata lain, katanya, ayat-ayat Allah (dimungkinkan) juga terdapat dalam DNA (Deoxy Nucleotida Acid) manusia, tidak saja tertulis dalam Lauh Mahfudz dan lembaran kertas yang sering kita baca setiap saat. Dr. Ahmad Khan pun kemudian mulai melakukan penelitian. Kebetulan, setelah kerjasama dengan adiknya yang bernama Imran, seorang ahli dalam analisis sistem, laboratorium genetiknya mendapatkan projek dari pihak berkuasa. Awalnya, projek tersebut sebenarnya untuk meneliti gen kecerdasan pada manusia, namun Dr. Ahmad Khan kemudian mengalihkan pada objek lain, iaitu kromosom manusia. Dr. Ahmad Khan berusaha keras menemukan huruf Arab yang mungkin dibentuk dari rantai Kodon pada kromosom manusia. Sampai kombinasi tersebut menghasilkan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya, pada 2 Januari tahun 1999 pukul 2 pagi, ia menemukan ayat yang pertama “Bismillah ir Rahman ir Rahiim. Iqra bismirrabbika ladzi Khalq” (Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan!). Ayat tersebut adalah awal dari surat Al-’Alaq yang merupakan surat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira’. Anehnya, setelah penemuan ayat pertama tersebut, ayat lain muncul satu persatu secara cepat. Sampai sekarang ia telah berhasil menemukan 1/10 ayat al-Quran. Ahmad Khan kemudian menghimpun penemuan-penemuannya dalam beberapa lembar kertas yang banyak memuat kod-kod genetika rantai kodon pada kromosom manusia iaitu; T, C, G, dan A. Masing-masing kod Nucleotida akan menghasilkan huruf Arab yang apabila dirangkai akan menjadi firman Allah yang sangat mengagumkan. Dengan hasil penelitiannya itu, Dr. Ahmad Khan pun kemudian mengkritik suatu pendapat tentang DNA yang tidak boleh memproduksi protein, yang kemudian dikenal dengan istilah Junk DNA atau DNA sampah. Menurut Ahmad Khan, Junk DNA tersebut justeru untaian firman-firman Allah sebagai pencipta serta sebagai tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Sebagaimana disindir oleh Allah, Afala tafakkaruun (apakah kalian tidak mahu bertafakur atau menggunakan akal fikiran?)

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mac 2014 di pasaran...

No comments: