Tuesday, December 11, 2012

Nabi s.a.w. Memilih Yang Mudah

ISLAM itu, sebenarnya memudahkan umatnya, bukan menyulitkannya. Jadi, kalau ada yang berpendapat bahawa Islam terlalu “membebani” pemeluknya, hal itu tidaklah benar. Sebab dalam sebuah hadis, Nabi s.a.w. memberi nasihat untuk memilih yang mudah, “Mudahkanlah dan jangan kalian mempersulit. Sampaikan khabar gembira dan jangan membuat mereka lari.” (Muttafaq ‘Alaih) Dari hadis di atas disimpulkan bawah Nabi tidak menghendaki umat Islam ditimpa kesulitan. Makanya, kalau umat Islam dihadapkan pada dua pilihan antara yang sulit dan yang mudah, Nabi menganjurkan memilih yang mudah. Dengan catatan, selama yang mudah itu tidak melanggar aturan Islam [syar’i]. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., “Apabila Rasulullah s.a.w. disuruh memilih di antara dua perkara, nescaya baginda memilih yang lebih mudah di antara keduanya, selama itu tidak dosa. Adapun jika itu adalah dosa, maka baginda adalah orang yang paling jauh dari dosa.” (HR. Bukhari dan Muslim) Dalam hadis tersebut begitu jelas bahawa Nabi s.a.w. tidak menghendaki yang serba sulit dalam menjalankan ajaran agama Islam. Merupakan kebiasaan Rasulullah ketika dihadapkan pada dua pilihan; Rasulullah tidak memilih sesuatu yang sulit, melainkan memilih yang mudah. Hal itu tak lain pengajaran Nabi s.a.w. kepada umatnya agar tidak merasa berat dalam menjalani segala ajaran Islam, termasuk dalam melaksanakan ibadah atau ritual Islam.
Dengan cara seperti itu, selain umat Islam menerima ajaran Islam dengan gembira, Nabi s.a.w. juga berharap umat Islam tidak lari. Sebab ajaran Islam itu bukan ajaran yang menakutkan, apalagi membuat meremang bulu tengkuk.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Disember 2012 di pasaran...

No comments: