Monday, December 10, 2012

Saat Kewajipan Solat Gugur

PADA dasarnya seorang muslim memang harus menjalankan kewajipan solat tepat pada waktunya. Masing-masing waktu solat itu sudah ada ketentuannya yang jelas. Ini dipertegas Allah s.w.t. dalam firmanNya, “Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”  (QS. An-Nisa’: 103). Dari sini dapat difahami, seorang muslim dituntut mengerjakan solat wajib di dalam waktunya. Sebab solat adalah ibadat utama dalam Islam. Di samping solat merupakan bukti pengabdian kepada Tuhannya, solat juga sarana hubungan yang rapat antara seorang hamba kepada Tuhannya.
Oleh kerana itu, agama menuntun umatnya untuk segera melaksanakan solat jika waktunya telah tiba dan tidak perlu menunda-nundanya. Keutamaan solat tepat waktu ini disebutkan dalam sebuah dialog antara Abdullah bin Mas’ud dengan Rasulullah s.a.w., “Amal apa yang paling dicintai oleh Allah s.w.t.?” Rasulullah menjawab, “Solat pada waktunya.” Ia bertanya lagi, “Kemudian apa?” Rasulullah bersabda, “Berbuat baik kepada kedua ibu bapa.” Kemudian apalagi ya Rasulullah?” Rasulullah bersabda kembali, “Berjihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dialog tersebut jelas sekali menyatakan bahawa solat tepat waktu sungguh sebuah keutamaan. Ini bererti barang siapa yang mengamalkan sabda Nabi tersebut telah membuktikan kecintaannya kepada Nabi dan Tuhannya. Kerana aturan main soal waktu solat wajib sudah jelas, maka akibatnya siapa saja yang mengakhirkannya dari waktu yang telah ditentukan tanpa ada halangan, ia berdosa. Namun seseorang boleh saja melakukannya tidak berada dalam waktunya apabila ada suatu uzur (halangan) dan ini tidaklah berdosa. Di dalam kajian fiqih, sejumlah uzur ini ada yang sifatnya menggugurkan kewajipan solat sama sekali (ertinya tidak ada kewajipan menggantinya) dan ada uzur yang harus diganti dengan cara mengqadha’. Berikut ini, adalah panduannya.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Disember 2012 di pasaran...

No comments: