Wednesday, March 13, 2013

Cerai: Darurat Dan Jalan Terakhir

PERCERAIAN dengan menjatuhkan talak hanya boleh dilakukan apabila usaha-usaha untuk mendamaikan pasangan suami isteri tersebut telah dilakukan semaksima mungkin. Sesungguhnya Islam memberikan peraturan yang ketat terhadap perceraian. Ia merupakan sesuatu yang halal untuk dilakukan tetapi dimurkai Allah s.w.t. Sabda Nabi s.a.w. dalam riwayat Abu Daud, ‘Perbuatan halal yang teramat dibenci Allah ialah thalaq (cerai).’ Dalam kesempatan lain Nabi s.a.w. juga bersabda bahawa: “Aku tidak suka kepada lelaki yang suka kahwin cerai dan perempuan yang suka kahwin cerai.” (HR. Thabrani dan Daruquthni).
Dengan kata lain, perceraian seyugianya hanya menjadi perbuatan yang hendaknya dihindari betapapun agama membolehkannya. Ketatnya syariat (peraturan) tentang talak kerana didasarkan pada penghormatan terhadap ikatan pernikahan. Dalam Al-Quran pernikahan dilukiskan sebagai perjanjian yang agung. Perjanjian ini diletakkan setara dengan perjanjian antara seorang hamba dengan Allah s.w.t. untuk menyebarkan perintah-perintah (syariat) Allah melalui pernikahan. Bukti lain yang menunjukkan ketidaklonggaran syariat terhadap perceraian adalah adanya ketentuan “hakam” atau pihak ketiga yang mendamaikan bila terjadi perseteruan antara suami-isteri. Hakam berguna menjadi penyambung lidah yang baik bagi kedua belah pihak bila memang suami mahupun isteri telah sulit menjalin komunikasi. Amarah memang kerapkali membutakan mata hati sehingga fikiran menjadi keruh. Alih-alih lisan yang terucap pun acapkali memuntahkan belerang kemarahan sehingga api perseteruan terus-menerus tersulut. Dalam pada itu, orang yang semula kita sayangi seakan berubah wujud menjadi sosok asing yang mungkin tidak mengenakkan hati dan pandangan mata. Sebab itu, agama menekankan bilamana pasangan suami isteri sedang berada dalam situasi seperti ini, sebaiknya mencari orang/saudara yang boleh menjadi ‘jambatan’ keduanya untuk berdamai. Selain itu, aturan “iddah” atau masa tunggu bagi isteri sebelum benar-benar sah berpisah dari suaminya menunjukkan bahawa perkahwinan sangat mungkin tetap boleh dipertahankan. Dalam rentang masa tunggu tersebut masing-masing pasangan boleh merenungi kembali biduk rumah tangganya. Apakah keputusan berpisah tersebut hanya emosi sesaat ataukah memang sudah difikirkan buruk baiknya dikemudian hari. Allah s.w.t. berfirman, “Maka tahanlah dengan baik atau lepaslah dengan baik pula.” (QS at-Thalaq: 2) Yang menarik, di saat-saat tersebut isteri masih tetap diberi nafkah dan tinggal dengan suaminya. Status wanita tersebut pun masih sebagai isteri. Dia tidak boleh menikah dengan lelaki lain dan dia pun tidak boleh melangkahkan kakinya keluar dari rumah suami. Suami pun tidak dibolehkan mengusir/menghalau isterinya dari rumah. Mereka layaknya masih seperti suami-isteri yang tinggal dalam satu rumah, hanya saja tidak boleh berhubungan seksual. Sebab dikhuatirkan si isteri akan hamil sedang suami tidak mengakuinya lantaran isteri sudah keburu dicerai usai dia digauli suaminya. Pertemuan fizik itu sebenarnya menjadi ruang terbuka bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut keintiman (berbaik smeula). Pihak suami mahupun isteri boleh melakukan refleksi menyeluruh terhadap perjalanan kehidupan rumah tangga dengan fikiran yang lebih tenang, tidak emosional dan jernih. Sehingga pada gilirannya rujuk (kembali) pun sangat memungkinkan akan dilakukan. Allah s.w.t. berfirman, “Dan takutlah kamu kepada Allah, Tuhanmu. Jangan kamu usir mereka itu dari rumah–rumah mereka dan jangan sampai mereka itu keluar rumah, kecuali apabila mereka berbuat kejahatan yang terang–terangan; dan yang demikian itu adalah batas–batas ketentuan Allah, dan barang siapa melanggar batas-batas ketentuan Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri; kamu tidak tahu barangkali Allah akan mengadakan hal baru sesudah itu.” (QS at-Thalaq: 1)

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mac 2013 di pasaran...

No comments: