Wednesday, March 13, 2013

Nabi s.a.w. Melihat Wajah Asli Malaikat Jibril a.s.

MALAIKAT Jibril a.s. adalah di antara pemimpin malaikat di langit. Tugasnya adalah menyampaikan “wahyu” kepada para Rasul yang di utus oleh Allah di muka bumi ini. Dalam menyampaikan wahyu itu malaikat Jibril ini tidak pernah dilihat oleh Rasulullah s.a.w. dalam bentuknya yang asli. Dalam suatu peristiwa Malaikat Jibril turun menemui Nabi s.a.w. untuk mengajar agama Allah untuk disampaikan kepada kita semua, Jibril bertemu dengan mermakai pakaian serba putih. Ketika itu, Nabi s.a.w. sedang bersama-sama para sahabatnya membincangkan masalah Islam. Para sahabat hairan kerana orang yang datang itu tidak pernah dilihat oleh mereka sebelum ini. Setelah mengajar, orang itu pun pergi. Para sahabat bertanya: “Siapakah orang itu?” Rasulullah s.a.w. menjawab: “Itulah Malaikat Jibril yang mengajar kita agama.”
Pada suatu waktu yang lain Nabi s.a.w. bertemu dengan Malaikat Jibril, dan Nabi menyatakan hasratnya ingin melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Baginda Nabi jatuh pengsan sebaik saja dapat melihat wajah Malaikat Jibril yang asli. Ikutilah nukilan-nukilan dari hadis-hadis Nabi yang sahih mengenai bab ini.
Hamzah bin Abdul Muthallib berkata: “Wahai Rasulullah, perlihatkan kepadaku Jibril dalam rupanya yang asli!’ beliau menjawab: ‘Sesungguhnya kamu benar-benar tidak akan mampu melihatnya.
Dia berkata: “Tidak apa-apa, perlihatkan dia kepadaku. Beliau bersabda: “Duduklah!” Lalu Jibril duduk di atas sebuah kayu di Kaabah, dan Nabi s.a.w. bersabda kepada Hamzah: “Bukalah matamu, lalu lihatlah!” dia membuka matanya dan melihat kedua kaki Jibril seperti batu permata yang hijau. Dia pun jatuh pengsan.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d dan al-Baihaqi dalam ad-Dala’il dari Ammar bin Abi Ammar) “Rasulullah s.a.w. pernah meminta Jibril untuk memperlihatkan kepadanya rupanya yang asli. Jibril berkata: “Sesungguhnya aku ingin engkau melakukannya.” Lalu beliau keluar menuju Mushalla pada malam bulan purnama, dan Jibril mendatanginya dalam rupanya yang asli sehingga menakutkan Rasulullah s.a.w. ketika melihatnya, baginda pun pengsan. Sedangkan Jibril menjadi penopang beliau dan meletakkan salah satu tangannya pada dadanya dan tangan lainnya di antara kedua bahunya. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak pernah aku melihat makhluk seperti ini. Jibril berkata: “Lalu bagaimanakah kiranya bila engkau melihat Israfil. Sesungguhnya dia memiliki dua belas sayap, satu sayap di timur dan satu sayap lagi di barat. Arsy itu berada di atas bahunya. Dengan keagungan Allah dia terkadang mengecil sampai menjadi seperti pipit (burung kecil) sehingga tidak dapat memikul Arsy kecuali dengan keagunganNya.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam az-Zuhd dari Ibn Syihab) Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Jibril benar-benar biasa mendatangiku seperti seseorang mendatangi sahabatnya dalam kain (pakaian) yang putih yang dipenuhi dengan mutiara dan yakut. Kepalanya seperti gunung, rambutnya seperti batu merjan, warnanya seperti ais, jubahnya sangat bagus, sinar bukit-bukit, padanya ada dua selempang dari mutiara yang tersusun, kedua sayapnya hijau, kedua kakinya terbenam di langit, dan bentuk yang diberikan padanya memenuhi seluruh cakrawala.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mac 2013 di pasaran...

No comments: