Wednesday, March 13, 2013

Pengaruh Cinta Kepada Allah s.w.t.

BERKAT cinta kepada Allah s.w.t. sangatlah banyak. Jika ini muncul di hati seseorang, ia akan mencerahkannya dari kepala hingga hujung kaki. Berikut beberapa contoh dan keterangan secara ringkas mengenai hal tersebut... Wajah seseorang yang mencintai Allah s.w.t. memancarkan cahaya spiritual. Hati orang-orang biasa yang kusut menjadi pudar, ketika melihat sekilas wajah seperti ini. Suatu ketika, sekelompok orang Hindu masuk agama Islam. Saat ditanya mengapa berpindah agama? Mereka menunjuk wajah ‘Allamah Anwar Syah Kasymiri. Salah seorang dari mereka lalu berkata,”Wajah ini, tidak mungkin wajah seorang pembohong. Kerana dia seorang muslim, maka kami pun mengikuti menjadi muslim.”
Syeikh Ghulem Habib, yang kemudian dikenal sebagai “Mursyid Al-‘Alam”, suatu ketika di halaman Kaabah yang suci menatap ke wajah Maulana Qari Muhammad Thayyib. Beliau kemudian menyalaminya dan berkata, “Bagaimana anda memperolehi wajah demikian bersinar?” Maulana Qari tersenyum dan menjawab: “Aku tidak menghasilkannya sendiri, guru spiritualku (Syeikh) yang menghasilkannya.” Suatu hari ‘Abdullah Ibnu Salam, seorang rahib Yahudi terkenal, mendatangi Nabi Muhammad s.a.w. untuk menanyakan tiga persoalan. Tetapi setelah dia melihat wajah Nabi s.a.w., sang rahib masuk Islam. Seseorang lalu bertanya kepada rahib tersebut, apa yang menyebabkannya mengalihkan diri dari tujuan semula. Ia menunjuk wajah Nabi s.a.w. yang bersinar dan mengatakan, “Demi Allah, wajah ini bukanlah wajah seorang pembohong.”
Ketika sebahagian penguasa dari golongan tabi’in mengutus delegasi untuk mengumpulkan jizyah dari orang-orang kafir, ternyata mereka menolak untuk membayar. Salah seorang utusan lalu bertanya, “Mengapa anda menolak membayar kepada kami? Padahal anda membayar jizyah kepada pendahulu kami?” Seorang kafir menjawab: “Ketika para pendahulu anda datang, pakaian mereka kuno dan sobek, rambut mereka terurai, dan mata mereka dilintasi cahaya kerana ibadah sepanjang malam. Wajah mereka begitu membangkitkan rasa hormat sehingga mata kami tak sanggup memandangnya. “Adapun sifat-sifat anda tidak seperti mereka, juga tidak adil. Pergilah, kami tidak akan memberi apa-apa.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mac 2013 di pasaran...

No comments: