Wednesday, September 17, 2014

Benarkah Syaitan Dibelenggu Pada Bulan Ramadan?

DALAM sebuah hadis sangat masyhur, Nabi s.a.w. bersabda: “Bila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu”. (HR. Bukhari No. 1899 dan HR. Muslim No. 1079) Pertanyaannya: benarkah syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan seperti dibelenggunya tangan manusia dengan rantai? Banyak ulama berbeda pendapat memahami makna syaitan dibelenggu pada hadis di atas di antaranya: Pertama, tidak  boleh berleluasa mengganggu. Menurut pendapat ini, maksud syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan adalah syaitan tidak boleh leluasa untuk mengganggu dan mencelakakan manusia tidak seperti biasanya. Mengapa?  Menurut Ahmad Sarwat Lc, kerana di bulan Ramadan umumnya orang-orang sibuk dengan shaum (puasa), membaca al-Quran dan berzikir. Dan kegiatan mereka ini membuat syaitan menjadi terbelenggu untuk leluasa menggoda dan mencelakakan manusia. Ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas dibandingkan hari-hari di luar bulan Ramadan. Al-Hulaimy berkata, “Kemungkinan maksudnya adalah para syaitan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin, sebagaimana yang mereka lakukan di bulan lainnya, kerana kesibukan (manusia beribadah).” Menurut Iyadh, maksud syaitan dibelenggu adalah sebuah simbol banyaknya pahala dan pengampunan serta berkurangnya gangguan syaitan, sehingga seakan-akan mereka dibelenggu. “Dibelenggunya syaitan adalah simbol dilemahkannya (syaitan) dalam menggoda dan menghias syahwat,” ujarnya. Kedua, yang dibelenggu hanya syaitan yang membangkang. Pendapat ini mengatakan bahawa yang dibelenggu bukan semua syaitan, melainkan hanya sebahagiannya saja. Mereka adalah syaitan-syaitan yang membangkang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa’i, Termizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, “Pada malam pertama bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu, iaitu syaitan-syaitan yang membangkang.” Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi‘i rahimahullahu berkata bahawa yang dibelenggu adalah syaitan dari kalangan jin yang sangat jahat. Sedangkan syaitan-syaitan yang kecil dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia tetap berkeliaran tidak dibelenggu. Demikian pula dengan jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan, teman-teman duduk yang jelek, dan tabiat yang memang senang dengan fitnah dan pertikaian. Semua ini tetap ada di tengah manusia, tidak terbelenggu kecuali jin-jin yang sangat jahat. (Ijabatus Sa‘il ‘ala Ahammil Masa‘il, hal. 163) Ibnu Khuzaimah berkata dalam Shahih-nya (3/188) mengatakan bahawa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah hanyalah jin-jin yang jahat, bukan semua syaitan. Kerana nama syaitan terkadang diberikan kepada sebahagian mereka (tidak seluruhnya).”
Ketiga,  syaitan tidak mampu menggoda dan menyesatkan. Yang dimaksud dengan “dibelenggu” merupakan suatu ungkapan akan ketidakmampuan syaitan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Jika ada pertanyaan, mengapa masih banyak terjadi kemaksiatan pada bulan Ramadan? Bukankah syaitan-syaitan yang biasa menggoda manusia telah dibelenggu?

Selanjutnya dapatkan Hidayah September 2014 di pasaran...

No comments: