Wednesday, September 17, 2014

Untuk Apa Dan Mengapa Puasa?

DALAM sumber-sumber literatur Islam, baik dalam al-Quran mahupun Hadis, sering disebutkan tentang keagungan suatu amal tertentu, namun tidak disebutkan alasan-alasannya  secara rasional. Kita sering mendengar, misalnya, bagaimana solat subuh berjemaah disebut lebih mulia dari bumi seisinya, atau misalnya sedekah itu seperti memerdekakan seorang hamba, hingga misalnya solat Tahajjud adalah solat yang akan membuahkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Semua maklumat itu tidak dijelaskan mengapa dan kenapa? Apakah memang laku beragama itu tidak perlukan alasan? Memang, al-Quran atau Hadis bukanlah sumber agama yang menjelaskan semua hal secara detil. Dalam prinsip-prinsip hukum tertentu atau hubungan antara manusia pun cukup dijelaskan secara global. Lalu ada rahsia apa di balik perintah-perintah yang tidak selalu berpijak pada alasan itu? Sebenarnya sederhana, jika landasan yang melambari semua aktiviti kita adalah percaya (iman) kepada Allah. Semua selesai. Seakan jika diungkapkan dalam bahasa lain, “Kalau memang kita beriman kepada Allah, maka laksanakan saja semua perintahNya, dan jauhi segala laranganNya. Titik!” Jika muncul pertanyaan kenapa dan mengapa, maka jawapannya adalah kerana kita percaya. Apakah benar demikian? Mari kita renungkan bersama. Islam, selain sebagai pengetahuan (ilmu), sumber-sumber hukum, adalah bukan semata konsep atau panduan, tapi lebih dari itu Islam adalah perilaku atau sikap hidup. Ertinya, siapa pun yang insaf untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh (kaaffah), maka laku atau aksi hidupnya adalah ber-Islam. Bahawa, segala pengetahuan atau hikmah tidak akan diperoleh semata-mata ketika seseorang dapat menguasai seluruh ilmu-ilmu tentang Islam.  Sehingga, siapa pun orangnya, secerdas apa pun dirinya, jika menguasai ke-Islaman hanya sebatas pengetahuan dan keilmuan, dirinya hanya mengetahui Islam dari sisi kulitnya belaka. Itu pun kulit yang masih sangat luar. Kerana Islam adalah agama aksi, maka siapa pun yang memeluknya secara otomatik mesti melakoni jalan Islam itu. Seperti halnya puasa. Maklumat dan konsep apapun tentang puasa, tanpa kita pernah melakoninya, maka puasa hanya sebatas maklumat dan konsep belaka. Pada tataran itu, seorang akan sangat mustahil untuk dapat menemukan “rasa”, apalagi hikmah atau pun hakikat puasa. Namun demikian, pelaksanaan puasa yang tidak didasari oleh ilmu-ilmu Islam pun tidak akan membuahkan hakikat sebagaimana yang disebut al-Quran sebagai pembentuk peribadi yang bertakwa. Dengan demikian, dalam menghayati dan merasakan perintah agama, keberadaan ilmu dan amal adalah padu dan utuh. Keduanya bagaikan dua sisi mata wang yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Sampai di sini, masih relevankah pertanyaan, “Untuk (si)apa puasa?” Tentu saja masih. Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak mungkin sepadan ketika kita menjawab pertanyaan, “Untuk apa kita makan?”, “Untuk apa kita tidur?”, “Untuk apa kita berolah raga?” semua pertanyaan di atas sangat mudah dijawab kerana masih menyangkut wilayah fizik atau lahiriah kita. Dengan mudah kita akan menjawab, “Kerana jika tidak makan, kita akan lapar, dan sakit.” Jawapan sama juga dapat kita ajukan untuk menjawab dua pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana dengan puasa? Untuk apa kita berlapar-lapar di siang hari, dengan menahan untuk tidak makan dan tidak minum? Apakah kita juga akan menjawab agar sihat dan bugar, agar cantik dan langsing? Meskipun sejumlah kajian menyatakan demikian, tapi apakah puasa hanya untuk urusan itu? Seperti halnya solat, jika alasan utamanya adalah kebugaran, tentu jika dibandingkan dengan senam, fitness, atau olah raga, posisi solat menjadi tidak diuntungkan. Bahawa solat atau puasa mempunyai dampak kesihatan bagi tubuh memang benar, tapi bukan itu alasan utama kita mendapat perintah itu. Kerana jika tujuan perintah syariat (maqashid as-syar’iyyah) adalah semata pada kesihatan, maka orang-orang akan mencari-cari jenis olah raga lain demi menjaga kesihatan.

Selanjutnya dapatkan Hidayah September 2014 di pasaran...

No comments: