Tuesday, May 14, 2013

Malaikat Jibril a.s. Menangis Ketika Menemui Rasulullah s.a.w.

KISAH para Malaikat memang menarik dan menakjubkan. Allah s.w.t. telah menggambarkan dalam Quran mengenai kisah Malaikat ini. Ada satu kisah di mana pada suatu saat malaikat Jibril a.s. telah menemui Baginda Rasulullah s.a.w. Kedatangan Jibril ketika dalam keadaan di mana malaikat Jibril menangis. Nabi s.a.w. sendiri terkejut melihat Jibril, apa lagi yang menyebabkan beliau sedih dan takut. Ikutilah nukilan-nukilan tentang kisah tersebut seperti berikut: “Jibril mendatangi Rasulullah s.a.w. sambil menangis. Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya, “Apakah yang membuatmu menangis?” Jibril menjawab: “Bagaimana aku tidak menangis. Demi Allah, tidaklah kering air mataku sejak Allah menciptakan neraka kerana aku khuatir akan menderhakaiNya sehingga aku dilemparkan ke dalamnya.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam az-Zuhd dari Abu Imran al-Jauni) Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah menurunkan Jibril a.s. dalam rupa yang terbaik daripada saat mendatangiku sebelumnya. Lalu dia berkata: “Sesungguhnya Allah mengirim salam kepadamu wahai Muhammad dan Dia berfirman kepadamu: “Sesungguhnya Aku telah mewahyukan kepada dunia untuk menjadi pahit, menyusahkan, menyempitkan, dan menekan para waliKu sehingga mereka menyukai pertemuan denganKu. Dan agar memudahkan, meluaskan dan berbuat baik kepada para musuhKu sehingga mereka membenci pertemuan denganKu. Sesungguhnya Aku telah menciptakan dunia sebagai penjara bagi para waliKu dan syurga bagi para musuhKu.” Al-Baihaqi berkata: “Kami tidak menulisnya kecuali dengan sanad ini, yang diantara mereka ada orang-orang yang tidak diketahui.” (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syuabul Iman, kami diberitahu oleh Abu Muhammad Abdulullah bin Yusuf al-Ashbahani, kami diberi tahu oleh Abu Bakar Ahmad  bin Said bin Fardhakh al-Akhmimi di Makkah, kami diberi tahu oleh al-Walid bin Hammad, kami diberitahu oleh Abu Muhammad Abdullah al-Anshari, aku diberitahu oleh Abul Fadhl dari ayahnya, Ashim, dari ayahnya, Umar, dari Qatadah bin an-Nu’man yang berkata: “Pernah mendatangi Nabi s.a.w. seorang penduduk Yaman yang botak depan kepalanya (aksyaf), juling matanya (ahwal), pendek lehernya (auqash), bengkok kakinya (ahnaf), kecil telinganya (ashwa). Kidal tangannya (a’sar), sedikit gading punggung dan pahanya (arsah), dan renggang kakinya (afhaj). Lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah, beri tahulah aku sesuatu yang diwajibkan Allah atasku. ‘Setelah beliau memberitahunya, dia berkata: “Aku bersumpah atas nama Allah untuk tindak menambah sesuatu yang diwajibkanNya. Beliau bertanya: “Mengapa demikian? Dia menjawab: “Sebab, Dia telah menciptakanku, lalu memperburuk bentukku. Lalu beliau berpaling, lalu Jibril mendatanginya dan berkata: “Wahai Muhammad, mana orang yang mencela itu? Sesungguhnya dia telah mencela Tuhan, maka Dia pun mencelanya.” Jibril berkata lagi: “Katakan  kepadanya, tidakkah dia ingin Allah membangkitkannya dalam rupa Jibril yang asli pada hari kiamat? Rasul pun mengatakannya kepadanya, lalu dia menjawab: “Tentu, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku bersumpah atas nama Allah agar Dia tidak menguatkan tubuhku atas sesuatu yang diredho Allah kecuali aku telah mengerjakannya.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mei 2013 di pasaran...

No comments: