Tuesday, May 14, 2013

Mencari Calon 'Suami Idaman'

APAKAH kriteria sebenarnya seorang lelaki untuk layak dijadikan ‘suami idaman’?
A. Soleh
“Apabila datang kepada kalian orang yang kalian sukai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan, akan ada fitnah (petaka) dan kerosakan yang besar.” Sebahagian ulama salaf berkata, “Jangan nikahkan anak perempuan anda kecuali dengan orang yang bertakwa. Jika mencintainya, tentu ia akan memuliakannya dan jika membencinya tentu ia tidak akan menzaliminya.” Sesungguhnya agama menghalangi lelaki berbuat zalim (sewenang-wenang), kerana dalam hubungan dengan wanita ia beranjak dari firman Allah bermaksud: “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (An-Nisa’: 19).
Dan sabda Rasulullah s.a.w.: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.” Sungguh tidak dibenarkan akal dan agama, ketika seseorang hanya menikahkan anak perempuannya dengan orang yang membayar mahar tertinggi untuk anaknya. Atau, hanya akan menikahkannya dengan orang yang paling tinggi pangkatnya di antara para pelamar, atau yan paling banyak hartanya, tanpa memperhatikan aspek agama dan akhlak.
Ini merupakan pemahaman keliru sebahagian orang tentang hakikat sesuatu dan nilai kehidupan. Anak perempuan bukanlah barang dagangan dan akad nikah bukanlah hasil dagang. Akad nikah bertemunya beberapa sifat dengan sifat-sifat lainnya. Itulah pandangan Islam tentang hakikat atau substansi masalah. Iaitu memandang kemapanan seseorang tergantung pada kesempurnaan akhlak dan agamanya, bukan harta, kecantikan dan pangkatnya. Mengutamakan hal-hal semacam ini di atas akhlak dan agama merupakan kerosakan dan musibah yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah. perlakuan yang baik bukanlah sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajipan suami terhadap isterinya ialah:

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mei 2013 di pasaran...

No comments: