Tuesday, May 14, 2013

Kenali Siapa Jin Siapa Syaitan

1. Kehidupan Jin
SECARA sederhana, jin dapat didefinisikan sesuatu yang tersembunyi atau tidak nampak mata pada pandangan zahir. Manusia tidak dapat melihat mereka, tetapi mereka boleh melihat manusia. “Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka” (QS. al-A’raf: 27). Ada titik persamaan antara jin dengan manusia, kerana jin juga makhluk Tuhan. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang beriman dan taat, ada pula yang ingkar dan derhaka, jin juga sama-sama memiliki kemampuan memahami serta kemampuan memilih jalan yang baik dan buruk. Begitu pula jenis kelaminnya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, jin juga beragama, makan minum, punya tempat tinggal, berkahwin dan punya keturunan. Akan tetapi, dalam sejumlah hal, jin berbeda dengan manusia, terutama dalam hal asal penciptaan. “Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas” (QS. ar-Rahman: 15). “Dan Dia menciptakan jin dari nyala api” (QS. ar-Rahman: 15). Sedangkan manusia tercipta dari tanah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Aisyah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda:  “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam a.s. diciptakan dari tanah, sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian.” Demikian pula, penciptaan jin jauh lebih dulu berbanding manusia. “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas” (QS. al-Hijr: 26-27). Kerana sifatnya seperti manusia, maka banyak pula jin yang punya perangai buruk dan suka mengganggu. Jika kita kadang-kadang melihat fenomena kerasukan itu mungkin saja disebabkan oleh masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Boleh jadi kerana jin kerja sama dengan tukang sihir/dukun atau kerana menyusup sendiri ke dalam tubuh manusia kerana benci atau cinta padanya.
“Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.Fushshilat: 36). “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.” (QS. al-Baqarah: 275). Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini menjawab atas persepsi keliru orang yang mengingkari adanya fenomena kerasukan (kesurupan) jin atau syaitan tidak dapat masuk pada diri manusia dan tidak dapat mengganggunya menjadi gila.  Adapun kejadian yang disebabkan gangguan jin, seperti dikatakan Ustaz Jajang Aisyul Muzakki, Lc. M.Pd.I, adalah sebagai berikut:
1. Rasa takut
2. Penyakit psikis-jiwa (gila, stress, depresi, kerasukan, was-was)
3. Penyakit fizik (semua penyakit fizik yang tidak boleh ditangani medis dan semua penyakit yang tidak ada sebab medisnya)
4. Gangguan mata dan banyak mengkhayal
5. Saling membenci dan bermusuhan antara dua orang yang memiliki ikatan (suami-isteri, rakan perniagaan, teman, keluarga)
6. Penyakit-penyakit wanita (mandul, sakit belakang, haid tidak teratur, pendarahan, sakit di rahim dan lain-lain)
7. Penyakit seksual (impoten dan sebagainya)
8. Mengalami keanehan di dalam rumah, seperti tv menyala sendiri, dapur menyala sendiri dan sebagainya)
Tetapi, ada beberapa cara mengatasi rasa takut terhadap jin:

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mei 2013 di pasaran...

No comments: