Tuesday, May 14, 2013

Pakai Rambut Palsu Di Larang

SEORANG wanita telah datang menemui Rasulullah s.a.w., katanya kepada baginda: “Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang anak perempuan remaja yang telah diserang penyakit demam campak yang menyebabkan rosak atau gugur rambutnya, adakah boleh saya memakainya dengan rambut palsu?” Rasulullah menjawab: “Allah mengutuk perempuan yang menjadi tukang rambut palsu dan perempuan yang memakai rambut palsu.” (HR. Bukhari dan Muslim) Daripada Hamid bin Abd al-Rahman bin Auf beliau telah mendengar Mu’awiyah berucap di musim haji di atas suatu mimbar sambil beliau mencapai seikat rambut daripada seorang pengawal, katanya: “Hai penduduk kota Madinah, di manakah ulama-ulama kamu? Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. melarang perbuatan seumpama ini sabdanya: “Sesungguhnya kemusnahan Bani Israel (Bangsa Yahudi) itu ketika kaum wanitanya memakainya (rambut palsu).” (HR. Bukhari dan Muslim) Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud r.a. sebuah hadis mauquf, sabdanya: “Allah mengutuk para wanita tukang cacah dan wanita yang meminta dicacah, wanita yang memendekkan rambut di bahagian-bahagian mukanya, wanita yang menjarangkan giginya untuk kecantikan yang merubah keaslian ciptaan Allah.” Hadis ini telah sampai kepengetahuan seorang perempuan Bani Asad yang pandai membaca Al-Quran, namanya Ummu Ya’qub, lalu ia datang menemui Abdullah untuk menanyakan mengenai hadis tersebut, kata Abdullah: “Kenapa saya tidak boleh mengutuk orang yang telah dikutuk oleh Rasulullah s.a.w. sedangkan hal ini terdapat di dalam kitab Allah.” Perempuan itu berkata: “Sesungguhnya saya telah membaca seluruh Al-Quran, tetapi saya tidak pernah menemuinya.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mei 2013 di pasaran...

No comments: