Monday, June 10, 2013

Jin Dicipta Lebih Awal Dari Manusia

DI DALAM Al-Quran Allah s.w.t. telah menyebut makhluk halus bernama Jin ini di dalam dua belas surah. Di antaranya ada suatu surah yang khusus yang dinamakan surah ‘Al-Jin’ dan sebutan yang khusus mengenai Jin itu diterangkan di dalam tiga puluh tiga ayat. Jin adalah suatu alam yang berdiri sendiri. Selain berita tentang adanya makhluk yang bernama Jin ini di dalam Al-Quran, juga bilangannya termasuk Mutawatir yang dapat diterima dari para Nabi dan Para Rasul malah ia adalah suatu berita yang dapat diterima dari para Nabi dan Para Rasul malah ia adalah sutu berita yang dapat diketahui oleh orang banyak dari mulut ke mulut, dari buku ke buku, dari dongeng, juga di dalam surat-surat khabar dan pada kenyataan-kenyataan yang dapat disaksikan bekas-bekas dan pengaruhnya. Juga dimaklumi bahawa makhluk ini adalah suatu makhluk hidup yang berakal, makhluk yang aktif dengan iradah kehendaknya dan yang mukalaf dibebani dengan hukum, dapat memerintah dan diperintah, disamping dapat melarang dan dilarang. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah jauh sebelum menciptakan makhluk yang disebut ‘MANUSIA’. Hal itu bersama-sama dengan asal usul kejadian Jin, diceritakan oleh Allah dalam ayat: “Dan sesungguhnya Kami jadikan manusia itu dari tanah liat yang kering, dan dari lumpur hitam, sampai terbentuk. Dan Jin Kami jadikan sebelumya (jadi, kejadian Jin terlebih dahulu, sebelum kejadian manusia), terdiri dari api yang sangat panas.” (QS AL-Hijr: 26-27) Yang dimaksudkan dengan manusia di dalam ayat di atas ialah: Bapa manusia, iaitu Adam a.s. sedang yang dimaksudkan Jin ialah: Bapa Jin, iaitu menurut pendapat yang paling masyhur ialah IBLIS yang akan merasai mati setelah hidup hingga hari Kiamat. Juga asal kejadiannya ada disebutkan di dalam sebuah hadis Aisyah r.a. riwayat Muslim: “Dijadikan malaikat dari cahaya dan Jin api dan Adam dijadikan daripada yang telah disifatkan kepada kamu (yakni dijadikan dari tanah liat yang kering).” Perkataan Jin menurut pengertian bahasa  ertinya ‘tertutup’ (tidak kelihatan), kerana mereka tidak dapat dilihat dan tidak kelihatan, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam ayat: Ertinya: “Sesungguhnya dia (syaitan iaitu segolongan bangsa jin) dan kaumnya dapat melihat kamu ditempat mana kamu tidak dapat melihat mereka.” (Al-A’raf: 27)

Selanjutnya dapatkan Hidayah Jun 2013 di pasaran...

No comments: