Monday, June 10, 2013

Mengapa Anjing Najis?

EMPAT BELAS abad yang lalu, Nabi s.a.w. telah mengingatkan umatnya untuk tidak mendekati anjing. Sebab, jilatan anjing itu najis dan membasuhnya harus tujuh kali, di mana salah satunya harus menggunakan tanah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sucinya wadah/bekas seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah.”  Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Apabila anjing menjilat wadah/bekas seseorang, maka cucilah (bekasnya) lalu basuhlah wadah/bekas itu 7 kali,” (HR. Muslim). Pertanyaannya: Mengapa air liur anjing itu najis dan mencucinya, selain menggunakan air, harus menggunakan tanah? Apa dasar yang dipakai oleh Rasulullah ketika mengatakan demikian? Sebabnya, saat itu belum ada teknologi canggih yang mampu membasmi kuman atau bakteria yang terkandung di dalam liur anjing. Memang betul. Meski tanpa alat-alat  teknologi canggih, Rasulullah sungguh jauh lebih canggih dibandingkan teknologi apapun yang pernah ada di muka bumi ini. Sebab, ia langsung dibimbing Allah. Jadi, perkataan Nabi s.a.w. soal najisnya air liur anjing dan mencucinya harus pakai tanah salah satunya murni kerana wahyu Allah s.w.t.
Ternyata, perkataan Rasulullah tersebut akhirnya terbukti. Dalam sebuah forum tentang kesihatan umum, para doktor mengemukakan rahsia kenapa harus tanah untuk mencuci bekas jilatan anjing, tidak bahan lainnya. Dalam forum tersebut dijelaskan sebagai berikut:  “Hikmah tujuh kali basuhan yang salah satunya dengan tanah dalam menghilangkan najis jilatan anjing adalah bahawa virus anjing yang berbentuk pita cair itu sangat lembut dan kecil. Sebagaimana diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Dalam hal ini, tanah berperanan/berkesan sebagai penyerap mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada wadah.” Secara ilmiah, tanah mengandung dua bahan yang dapat membunuh kuman-kuman. Menurut para doktor, ilmu kedoktoran moden telah menetapkan bahawa tanah mengandung dua bahan: tetracycline dan tetarolite. Dua unsur ini digunakan untuk proses pembasmian (sterilisasi) beberapa kuman. Beberapa doktor peneliti dahulu memperkirakan bahawa tanah kuburan mengandung kuman-kuman tertentu yang berasal dari mayat-mayat yang dikubur. Namun sekarang, ekperimen-eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahawa tanah merupakan unsur yang berkesan dalam membunuh kuman. Demikianlah yang diputuskan oleh himpunan doktor ahli ini. Mereka berpendapat sebagai berikut: “Pada masa moden sekarang ini, para ilmuan telah melakukan kajian terhadap tanah kuburan untuk mengetahui kuman-kuman yang terkandung di dalamnya. Mereka berkeyakinan dapat menemukan kuman-kuman yang membahayakan dalam jumlah yang banyak. Pendapat ini berdasarkan fakta bahawa banyak manusia yang matinya kerana penyakit yang ditularkan melalui kuman.” Namun, setelah diadakan penelitian, ternyata mereka tidak menemukan bekas apapun dari kuman penyakit tersebut di dalam tanah. Akhirnya, mereka menarik sebuah kesimpulan bahawa tanah memiliki keunggulan dalam membunuh kuman yang membahayakan. Jika tidak, tentu kuman akan banyak dan menyebar ke mana-mana. Padahal, jauh sebelum mereka menemukan kesimpulan tersebut, Nabi s.a.w. telah mengukuhkan hal itu dalam hadis-hadisnya, seperti yang tercantum di atas. Menurut Muhammad Kamil ‘Abd Al-Shamad, mukjizat ilmiah dengan jelas sangat mendukung penggunaan tanah pada salah satu dari tujuh kali basuhan dalam menghilangkan najis jilatan anjing. Ia mendedahkan bahawa tanah mengandungi unsur yang cukup kuat untuk menghilangkan bibit-bibit penyakit dan kuman-kuman. Hal ini berdasarkan fakta bahawa molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman-kuman tersebut, sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Ini sebagaimana tanah juga mengandung bahan-bahan yang dapat mensterilkan bibit-bibit kuman tersebut.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Jun 2013 di pasaran...

No comments: