Monday, July 8, 2013

Berguru Kepada Orang Yang Sudah Meninggal

Kontroversi tentang seseorang boleh berkomunikasi atau berguru dengan orang yang telah meninggal dunia telah terjadi sejak lama. Menurut ulama hadis, orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh kita ajak berkomunikasi, apalagi kita ambil ilmunya. Sedangkan ulama sufi berpendapat sebaliknya. Sebab, mereka banyak yang merasakannya. Dalil al-Quran yang dipakai oleh para sufi adalah Surat Ali-Imran: 169, yang ertinya, “ ...dan janganlah kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah (fisabillilah syuhada) itu mati. Mereka adalah hidup dan mendapatkan rezeki (kenikmatan di alam lain) di sisi Allah dan hanya Allah yang mengetahui alam lain itu.” Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda, “Sesiapa yang melihatku di waktu tidur, maka sungguh melihatku;  sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku.”
Untuk bertemu dengan roh orang yang meninggal dunia, petunjuk dan izin dari Allah adalah hal yang utama, kerana roh adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh kerana itulah salah satu cara agar dapat mengetahui dan berdialog dengan roh adalah dengan jalan “tarekat”. Kerana setiap tarekat itu mengajarkan makrifatullah. Setiap makrifatullah yang sudah matang, akan mengetahui hakikat Allah dan itu menjadi rahsia Allah. Banyak bukti yang menjadi landasan ulama sufi untuk menjelaskan bahawa dialog dengan roh dapat dilakukan oleh manusia. Kisah perjalanan israk dan mikrajnya Nabi Muhammad s.a.w., yang bertemu para Nabi di langit adalah sebagai bukti kebenaran itu. Bahkan orang dengan darjat yang jauh di bawah Nabi juga banyak mengisahkan cerita tentang adanya dialog dengan orang yang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah kisah yang dialami Imam al-Ghazali. Suatu ketika, al-Ghazali ditanya oleh muridnya perihal banyaknya hadis ahad atau hadis tidak popular yang dipetik dalam kitabnya, Ihya ‘Ulum al-Din. Sebuah kitab empat jilid yang ditulis di menara Masjid Damaskus, Syria. Lalu, al-Ghazali menjawab bahawa semuanya itu sudah mendapatkan pertimbangan atau ‘pengesahan’ dari Rasulullah s.a.w. Jadi, jika ada lebih dari 200 hadis di dalam kitab tersebut, bererti lebih dari 200 kali al-Ghazali bertemu dengan Rasulullah. Padahal, al-Ghazali hidup pada masa 450 H/1058 M hingga 505 H/1111 M, sedangkan Rasulullah wafat tahun 632 M. Bererti, masa hidup antara keduanya terpaut lima abad. Pengalaman lain dialami oleh sufi Ibnu ‘Arabi. Ia pernah ditanya oleh muridnya perihal kitabnya, Fushush al-Hikam. Setiap kali si murid membaca pasal yang sama dalam kitab itu selalu saja ada inspirasi baru. Menurut si murid, kitab Fushush bagaikan mata air yang tidak pernah kering. Ibnu ‘Arabi menjawab, kitab itu termasuk judulnya dari Rasulullah yang diberikan melalui mimpi. Dalam mimpi itu, Rasulullah mengatakan, “Khudz hadzal kitab, Fushush al-Hikam (ambil kitab ini, judulnya Fushush al-Hikam).”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Julai 2013 di pasaran...

No comments: