Monday, July 8, 2013

Pengertian Puasa Dan Sejarah Diwajibkannya

APA juga ibadat yang mahu kita kerjakan mestilah “Kerana Allah”. Selain dari itu kita mestilah juga tahu hukum hakam tentang ibadah yang mahu kita kerjakan itu. Dalam beribadah kepada Allah, kita tidak boleh main-main ikut-ikut. Ertinya apa yang orang lain buat, kita ikut buat. Tetapi yang boleh kita ikut itu seorang yang ada ilmu dan berpengetahuan agama, maka kita boleh ikut kerana orang itu ada ilmu. Dalam hal ini sebaik-baiknya kita mestilah mempunyai ilmu, sekurangnya kita tahu apa yang kita buat itu betul. Dalam ibadah PUASA juga kita mesti ada ilmu. Kita mesti tahu apa itu puasa, kenapa kita diwajibkan berpuasa. Kita mesti tahu pengertian puasa itu sendiri. Keutamaan dan manfaat puasa. Kita juga mesti tahu puasa sunah, makruh dan haram, manfaat puasa, dan berbagai lagi yang berkait dengan ibadat puasa ini. Sebagai menyambut bulan Ramadan al-mubarak ini, kita siarkan sedikit “pedoman” atau pun panduan untuk kita semua dalam menghadapi puasa ini, iaitu satu ibadah yang penuh dengan cabaran. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri (imsyak). Menurut syariat adalah menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh serta segala yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Allah telah mewajibkan puasa terhadap umat Muhammad, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa..” (al-Baqarah 2: 183). Puasa diwajibkan berdasarkan ayat tersebut pada hari Isnin bulan Syaaban tahun ke dua Hijrah.
Keutamaan puasa disaksikan dan ditetapkan hadis-hadis berikut. Sabda Nabi s.a.w.: “Puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang kamu dalam perang dari serangan musuh.” (Ahmad dan lain-lain, As-Suyuti tidak memberi komentar apa-apa). Dan sabda Nabi s.a.w.: “Siapa puasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan mukanya dari neraka dengan puasa hari itu dalam jarak tujuh puluh musim.” (Muttafaq ‘alaih). Juga sabda Nabi s.a.w.: “Sesungguhnya di syurga ada pintu yang disebut Rayyan, akan masuk dari pintu tersebut orang yang berpuasa, pada hari kiamat, dan tidak akan masuk melalui pintu itu seorang pun selain mereka. Pintu itu berkata: di mana orang-orang yang berpuasa? Maka berdirilah mereka, di mana tidak akan masuk dari pintu itu seorang pun selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup, dan tak akan masuk lagi dari pintu itu seorang pun.” (Ibnu Sini dan Abu Na’im. Dianggap hasan oleh Suyuti). Puasa punya manfaat, baik kejiwaan, sosial, mahupun kesihatan. Di antara manfaat kejiwaan ialah, puasa itu membiasakan orang sabar dan memperkuat kesabaran, mengajarkan pengendalian nafsu dan membantu mengendalikan  diri, melahirkan takwa dalam jiwa dan mendidiknya. Khususnya takwa, merupakan akibat yang ditimbulkan oleh puasa, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah 2: 183). Diantara manfaat sosial kemasyarakatan ialah puasa menjadikan umat disiplin dan bersatu. Cinta keadilan dan persamaan serta membentuk ras kasih sayang dan berbuat kebajikan di kalangan orang-orang beriman, serta menjaga masyarakat dari kejahatan dan merosakkan.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Julai 2013 di pasaran...

No comments: