Monday, July 8, 2013

Pembantu Nabi s.a.w. Di Langit Jibril Dan Mikail

SELAMA ini kita hanya tahu tentang nama Malaikat Jibril ialah “Jibril”. Kita tidak tahu nama lain iaitu nama sebenarnya malaikat itu. Begitu juga dengan nama malaikat lainnya seperti Mikail, Israfil, Izrail. Mereka ini mempunyai nama-nama tersendiri. Nama Jibril adalah “Abdullah”, dan nama lainnya ialah “Ubaidullah”. hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Ikrimah. Dalam satu peristiwa lain Nabi Muhammad s.a.w. bertanya kepada Malaikat Jibril. Pertanyaan itu ialah tentang diri Malaikat itu. Rasulullah bertanya: “Hai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat “Mikail” tertawa sama sekali?” Malaikat Jibril menjawab: “Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan”, hadis riwayat oleh Ahmad dan Abu asy-Syeikh dari Anas. Pada satu ketika Jibril dan Mikail mendatangi Rasulullah s.a.w. yang sedang bersiwak, lalu Rasulullah s.a.w. memberikan siwak kepada Jibril, maka Jibril berkata: “Yang Besar!”. Al-Hakim berkata: “Yakni berikanlah siwak tersebut kepada Mikail kerana dia lebih besar!”, riwayat oleh Al-Hakim, at-Termizi. Rasulullah bersabda yang ertinya: “Para pembantuku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari penduduk bumi Abu Bakar dan Umar.” Riwayat oleh Al-Hakim dari Abu Daud. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah menguatkanku dengan empat pembantu: dua dari penduduk langit, iaitu Jibril dan Mikail dan dua dari penduduk bumi iaitu Abu Bakar dan Umar.” (diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani dan Abu Na’im dalam al-Hilyah dari Ibnu Abbas) “Muazin (bilal) penduduk langit adalah Jibril, sedangkan imam mereka adalah Mikail yang mengimami di Baitul Ma’mur. Maka para malaikat langit berkumpul, mengelilingi Baitul Ma’mur, solat dan beristighfar, lalu Allah menjadikan pahala istighfar dan tasbih mereka untuk umat Muhammad s.a.w.” (Diriwayatkan oleh ad-Dailami dari jalur as-Sirri bin Abdullah as-Sulami dari Abdul Hamid bin Kinanah, dari Abu Umamah, dari Ali bin Abi Thalib secara marfu’) “Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku benar-benar telah diberi tahu oleh Mikail yang berkata: “Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku benar-benar telah diberitahu oleh Israfil dari lauhul mahfuzh bahawa Allah s.w.t. berfirman, “Peminum khamar (arak) seperti penyembah berhala.” Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Lis-anul Mizan, “Matan ini dengan sanad yang disandarkan kepada Ali bin Musa diriwayatkan oleh Abu Naim dalam al-Hilyah dengan sanadnya sendiri di dalamnya ada orang yang tidak diketahui keadaannya-kepada al-Hassan al-Askari juga.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Julai 2013 di pasaran...

No comments: