Monday, May 12, 2014

Belajar Sedekah Akhlaki

KEPEDULIAN sering digambarkan dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain baik yang sifatnya benda atau bukan benda. Sedekah tidak lain adalah kemahuan yang didasarkan atas kemampuan untuk memberikan ‘sesuatu’ yang baik kepada orang lain. Kemahuan dan kemampuan inilah yang menentukan sejatinya watak seseorang. Tidakkah sedekah (shadaqah) itu berimpitan (serumpun) dengan kata shiddiq yang bermakna jujur atau yang sebenarnya? Kita seringkali terjebak kalau kita ingin bersedekah selalu dikaitkan dengan pemberian yang sifatnya benda, pada hal tidak harus selamanya demikian. Pemberian yang sifatnya bukan benda pun boleh dikategorikan sedekah. Misalnya dengan menampilkan kemuliaan diri, keramahan, sehingga orang lain merasa bahagia, nyaman dan aman juga termasuk sedekah. Inilah yang dimaksudkan sebagai sedekah akhlaki, iaitu bersedekah melalui kemuliaan keperibadian dan kesempurnaan akhlak. Sedekah akhlaki ini sedekah yang tidak pernah putus, bila-bilapun, dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun, selama kita mahu dan mampu mengekspresikan kemuliaan akhlak kita, kita boleh bersedekah akhlaki ini.

Kemuliaan Akhlak Sebuah kenescayaan
Ada beberapa landasan teologis yang mendasari sedekah akhlaki ini. Cuba kita renungkan firman Allah s.w.t. ini: “Kami tidak mengutusmu (wahai Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.” (QS: Al Anbiya’: 107), juga renungkan hadis ini: “Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” (HR. Ahmad); “Dan Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Abu Daud dan Termizi). Dengan menggunakan logika berfikir berbalik (mafhum mukhallafah), apakah ada rahmat di masyarakat bila di masyarakat itu tumbuh subur kecurangan, pengkhianatan, kebohongan dan sifat tidak terpuji (madzmumah) lainnya? Demikian juga, apakah ada kerahmatan dan kesakinahan dalam rumah tangga bila diliputi rasa benci, dengki dan dendam? Kita pasti menjawabnya tidak! Itu maknanya, tidak ada rahmat bagi alam semesta kecuali dengan kemuliaan akhlak dan itu menjadi sebuah kenescayaan.

Akhlak: Ekspresi Operatif-Fungsional
Kualiti keimanan dan kemuliaan akhlak tidak boleh dipisahkan alias satu kesatuan utuh. Sungguh, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang mengungkapkan hal ini. Oleh kerana itu, cakupan wilayah akhlak seluas cakupan kehidupan: mulai dari privasi-personal, publik-sosial sampai dengan transendental. Penyempurnaan dari kemuliaan akhlak harus meliputi kesemua cakupan wilayah tadi, tidak boleh mementingkan satu wilayah dengan mengabaikan yang lain. Kemuliaan akhlak bukan sekadar kemuliaan pada idea atau gagasan, tetapi justeru pada operasionalisasinya yang bermuara pada kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Cuba renungkan hadis ini: “Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, amar makruf dan nahi mungkar yang kau lakukan adalah sedekah, menunjukkan jalan untuk seseorang yang sedang tersesat adalah sedekah, menuangkan air dari timbamu ke timba saudaramu adalah sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, menuntun orang buta adalah sedekah, dan sedekah yang paling utama adalah sesuap makanan yang kau berikan kepada isterimu.” (HR. Muslim dan Ibnu Majah). Hadis di atas adalah sebahagian contoh dari kemuliaan akhlak, semuanya bersifat operasional fungsional dan semuanya memiliki makna sebagai sedekah. Betapa banyaknya peluang bagi kita untuk boleh bersedekah kalau kita memiliki kemuliaan akhlak. Persoalannya bagaimana kita tersenyum di hadapan saudara kita, kalau kita sendiri masih mengidap kebencian dan kedengkian? Bagaimana kita boleh memberikan sesuap makanan kepada isteri kita kalau kita sendiri pemalas dan tidak mahu bekerja?  Itulah sebagian permasalahan akhlak yang kita hadapi. Jadi akhlak bukanlah sekadar kemuliaan pada dataran angan-angan dan idea, melainkan perilaku harian yang sifatnya operatif dan memberikan makna dan kemanfaatan bagi orang lain. Dan tentu sejalan dengan hadis Rasulullah s.a.w., “Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mei 2014 di pasaran...

No comments: