Monday, May 12, 2014

Jenazah Dibelit Rantai Besi

Ayat-ayat di atas merupakan salah satu dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang umat Islam melakukan amalan ekonomi yang mengandung riba. Oleh kerana itu, riba diharamkan dalam hukum Islam. Bahkan riba dianggap sebagai salah satu dari dosa-dosa besar. Diharamkannya riba tentu sangat beralasan, kerana pada hakikatnya orang-orang yang memakan riba itu seperti orang yang berbuat zalim kepada saudaranya atau orang lain, ibarat mencekik atau membelenggu saudaranya sendiri. Cerita berikut ini merupakan kisah nyata yang terjadi di sebuah kota di Jawa Tengah. Saya mendapat cerita ini dari seorang  da’i di Yogyakarta, iaitu Ustaz Drs. H. Muhammad Fathul Hilal. Untuk menjaga nama baik (muru’ah) keluarga tokoh dalam cerita tersebut, penulis terpaksa mengganti namanya dan tidak menyebutkan nama daerahnya. Sejak lama Suripto dikenal sebagai seorang usahawan kilang batik di kotanya di propinsi Jawa Tengah. Perusahaan batiknya tergolong sebagai perusahaan yang berjaya. Buktinya, kain batik yang dihasilkan oleh perusahaan miliknya itu tidak hanya dijualnya di kotanya saja, tetapi juga dijualnya ke kota-kota lain, seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Jakarta. Hampir setiap minggu ia menerima banyak pesanan (tempahan) dari kota-kota besar itu yang memintanya mengirimkan kain batik hasil perusahaannya. Sebagai seorang taukeh batik, ia memiliki banyak pekerja. Para pekerjanya itu diberikan gaji setiap bulannya dengan gaji yang hanya ‘cukup-cukup makan saja’. Malah ada yang kekurangan, belum cukup bulan sudah habis wang belanja. Apalagi untuk buruh yang memiliki banyak anak. Setiap bulannya, ada saja yang kekurangan, kerana memiliki banyak keperluan lain di luar keperluan pokok mereka seperti biaya kesihatan atau berubat anak-anaknya.  
Suripto sendiri tahu kalau banyak buruhnya yang hidup kekurangan dari gajinya. Oleh kerana itu, ia sendiri menyediakan anggaran khusus yang dapat dipinjam oleh para pekerjanya. Tetapi sayangnya, kebaikan Suripto untuk meminjamkan wang kepada para buruhnya itu, bukanlah sekadar untuk membantu mereka yang memerlukan pinjaman wang, tetapi justeru ia manfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara mem‘bunga’kan wang pinjaman itu. Kepada setiap pekerja yang meminjam wangnya, ia meminta bunga sebesar 10 peratus  Ketentuan adanya bunga sebesar itu tidak boleh ditolak jika buruhnya hendak mendapatkan wang pinjaman. Sebenarnya, bunga wang sebesar itu tergolong besar bagi para buruh. Oleh kerana itu, banyak para pekerja yang tidak berani meminjam wang dari majikannya melainkan kerana benar-benar terpaksa. Mereka lebih memilih mencari pinjaman dari teman-temannya atau saudaranya sendiri yang boleh memberikan pinjaman kepada mereka. Akan tetapi banyak pula buruh yang dengan terpaksa meminjam wang dari Suripto setelah tidak memperoleh pinjaman dari teman-teman atau saudaranya.
Para buruh yang terpaksa meminjam wang dari Suripto ini memang merasa keberatan dengan bunga yang dibebankan oleh Suripto. Gaji mereka yang hanya cukup-cukup makan itu tentu membuat mereka kesulitan dalam mengembalikan hutang mereka beserta bunganya yang sebesar itu. Akan tetapi, kerana semua itu sudah keputusan dari Suripto, sementara mereka benar-benar terdesak untuk mendapatkan wang pinjaman itu, maka mahu atau tidak, para buruh itu terpaksa menyetujuinya. Sebagai seorang taukeh atau saudagar batik, sesungguhnya penghasilan Suripto cukup besar. Ia termasuk orang kaya di kotanya. Rumahnya yang besar juga tergolong rumah yang mewah. Anak-anaknya dapat bersekolah dengan layak. Akan tetapi, kekayaannya itu ternyata tidak membuat Suripto bersyukur. Ia malah semakin bernafsu kepada gelimangnya harta benda. Para pekerja yang selama ini sudah bekerja untuk kemajuan perusahaannya bukannya diberikan kesejahteraan yang layak, malah dibebani dengan bunga, jika mereka berhutang atau meminjam wang. Tampaknya, Suripto memang sudah gila kepada harta. Harta telah menutup mata hatinya, sehingga dimana pun ia melihat peluang untuk mengambil keuntungan, maka ia akan mengambil kesempatan itu tanpa memandang apakah hal tersebut merugikan orang lain atau tidak. Ia juga seolah tidak peduli halal atau haram, sepanjang mendatangkan keuntungan dan menambah banyak harta kekayaan yang dimilikinya.
Harta kekayaan yang dikumpulkan manusia memang pada akhirnya tidak dapat memberikan kebahagiaan yang abadi, kerana pada akhirnya semua manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Pada saat itu, tidak ada lagi yang dibanggakan manusia dari hartanya. Semuanya tidak ada nilainya di mata Allah s.w.t. Demikian pula yang terjadi pada Suripto. Lelaki ini akhirnya meninggal dunia setelah beberapa hari menderita sakit. Harta yang dikumpulkannya ternyata tidak dapat memperpanjang usianya atau menunda kematiannya. Sebab, usia semua manusia memang sudah ditentukan oleh Allah s.w.t. Ketika Suripto meninggal dunia, semua keluarganya, mulai dari anak-anaknya, adik dan kakaknya serta bapa saudara dan makciknya, berkumpul di rumahnya. Tidak ketinggalan pula seorang ayah saudaranya yang kaya raya, iaitu Santoso. Demikian pula dengan para tetangganya. Mereka berkumpul hendak membantu keluarga Suripto untuk mengurusi jasad Suripto dan menghantarkan ke tanah perkuburan. Setelah selesai dimandikan, dikafani dan disolatkan, jenafah Suripto dibawa ke tanah kubur yang cukup jauh dari rumahnya. Jenazah Suripto dibawa dengan iringan kenderaan jenazah. Para penghantarnya pun menggunakan dua buah kereta menuju ke kuburan. Setelah sampai di tanah perkuburan, jenazah Suripto pun dikeluarkan van jenazah. Santoso, Ayah saudaranya yang kaya itu ikut menggotong jenazah bersama dua orang anggota keluarga yang lain. Mereka membawa jasad Suripto ke lubang kubur yang sudah disiapkan oleh para penggali kubur.
Tiga orang penggali kubur sudah berada di dalam lubang kubur. Mereka menyambut jenazah Suripto yang diberikan oleh tiga orang yang membawanya di atas lubang. Orang-orang yang ada di atas kubur memberikan jasad itu kepada para penggali kubur.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mei 2014 di pasaran...

No comments: