Monday, May 12, 2014

Rahsia Kekuatan Doa

Tujuan kami menulis jauh dari maksud mengajar hanya ingin berkongsi pengalaman. Dengan kata lain, barangkali dapat memberi sedikit manfaat untuk para pembaca yang budiman.. Dengan menggunakan akal budi dan hati nurani (nur/cahaya dalam hati) yang penuh keterbatasan kami berusaha mencermati, mengevaluasi dan kemudian menarik benang merah, berupa nilai-nilai (hikmah) dari setiap kejadian dan pengalaman dalam doa-doa kami. Berkaitan dengan waktu dan tempat yang dianggap mustajab untuk berdoa, kiranya setiap orang memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeza-beza. Kedua faktor itu berpengaruh pula terhadap kemantapan hati dan tekad dalam mengajukan permohonan kepada Allah.
Namun bagi penulis secara peribadi semua tempat dan waktu baik untuk melakukan doa. Tidak dinafikan ramai juga orang menyakini bahawa doanya akan dikabulkan Tuhan, walaupun doanya bersifat verbal atau sebatas ucapan lisan saja. Hal ini sebagai konsekuensi, bahawa dalam berdoa hendaklah kita selalu berfikir positif (prasangka baik) pada Tuhan. Kami tetap menghargai pendapat demikian.

Sulitnya menilai keberhasilan doa
Ramai orang merasa doanya tidak/ belum terkabulkan. Tetapi ramai pula yang merasa bahawa Tuhan telah mengabulkan doa-doa tetapi dalam kadar yang masih kecil, masih jauh dari matlamat yang diharapkan. Itu hanya kata perasaan, belum tentu tepat melihat kenyataan sesungguhnya. Memang sulit sekali mengukur peratus antara doa yang dikabulkan dengan yang tidak dikabulkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut.
1. Kita sering tidak mencermati, bahkan lupa, bahawa anugerah yang kita rasakan hari ini, minggu ini, bulan ini, adalah merupakan “jawapan” Tuhan atas doa yang kita panjatkan sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Apabila sempat terlintas fikiran atau kesedaran seperti itu, pun kita masih meragukan kebenarannya. Kerana keragu-raguan  yang ada di hati kita, akan memunculah tanggapan bahawa hanya sedikit doaku yang dikabulkan Tuhan.
2. Doa yang kita pinta pada Tuhan tentu menurut ukuran kita adalah baik dan ideal, akan tetapi apa yang baik dan ideal menurut kita, belum tentu baik dalam perspektif Tuhan.
Tanpa kita sedari boleh saja Tuhan mengganti permohonan dan harapan kita dalam bentuk yang lainnya, tentu saja yang paling baik untuk kita. Tuhan penentu “Waktu”, mungkin akan mengabulkan doa kita pada waktu yang tepat pula. Ketidaktahuan dan ketidak sandaran kita akan bahasa dan kehendak Tuhan (rumus/kudrat alam), membuat kita menyimpulkan bahawa doaku tidak dikabulkan Tuhan.
3. Prinsip kebaikan meliputi dua sifat atau dimensi, universal dan spesifik. Kebaikan universal, akan berlaku untuk semua orang atau makhluk. Kebaikan  misalnya keselamatan, kesihatan, kebahagiaan, dan ketenteraman hidup.
Sebaliknya, kebaikan yang bersifat spesifik ertinya, baik bagi orang lain, belum tentu baik untuk diri kita sendiri. Atau, baik untuk diri kita belum tentu baik untuk orang lain. Kebaikan spesifik meliputi pula dimensi waktu, misalnya tidak baik untuk saat ini, tetapi baik untuk masa yang akan datang.
Memang sulit sekali untuk memastikan semua itu. tetapi paling tidak dalam berdoa, kemungkinan-kemungkinan yang besifat positif tersebut perlu kita sedari  dan terapkan dalam benak. Kita perlu kearifan sikap, kecermatan batin, kesabaran dan ketabahan dalam berdoa.
Jika tidak kita sedari kemungkinan-kemungkinan itu, pada gilirannya akan memunculkan karakter buruk dalam berdoa, yakni: Mengejar Apa Yang Dimahukan. Misalnya berdoa mohon berjodoh dengan si polan, mohon diberi rezeki banyak, berdoa supaya rumah yang dinilai dapat jatuh ke tangannya.
Jujur saja, kita belum tentu benar dalam memilih doa dan berharap-harap akan sesuatu. Kebaikan spesifik yang kita harapkan belum tentu menjadi berkah buat kita.
Maka kehendak Tuhan untuk melindungi dan menyelamatkan kita, justeru dengan cara tidak mengabulkan doa kita. Akan tetapi, kita sering  tidak mengerti bahasa Tuhan, lantas berburuk sangka, dan tergesa menyimpulkan bahawa doaku tidak dikabulkan Tuhan.
Tidak mudah memahami apa “kehendak” Tuhan. Diperlukan kearifan sikap dan ketajaman batin, ia akan memahami apa dan bagaimana “bahasa” Tuhan.

Hakikat Di balik kekuatan Doa
Agar doa menjadi mustajab (tijab/makbul/kuat) dapat kita lakukan suatu cara tertentu. Penting untuk memahami bahawa doa sesungguhnya bukan saja sekadar permohonan.
Permohonan kepada Tuhan dapat ditempuh dengan lisan. Tetapi paling penting adalah doa perlu penggabungan antara dimensi batiniah dan lahiriah, metafizik dan fizik. Doa akan menjadi mustajab dan kuat bila mana doa kita berada pada aras hukum atau kudrat Tuhan:
1. Dalam berdoa sebaiknya menggabungkan 4 unsur dalam diri kita, meliputi hati, fikiran, ucapan, tindakan. Dikatakan bahawa Tuhan berjanji akan mengabulkan setiap doa makhluknya? Tetapi mengapa orang sering merasa ada saja doa yang tidak terkabul? Kita tidak perlu berprasangka buruk kepada Tuhan.
Bila terjadi kegagalan dalam mewujudkan harapan, bererti ada yang salah dengan diri kita sendiri. Misalnya kita berdoa mohon kesihatan. Hati kita berniat agar jasmani-rohani selalu sihat. Doa juga diikrarkan terucap melalui lisan kita. Fikiran kita juga sudah memikirkan bagaimana caranya hidup yang sihat. Tetapi tindakan kita tidak selari, justeru makan sebarangan, makanan berkolestrol, dan makan secara berlebihan. Hal ini merupakan contoh doa yang tidak tepat dan tidak konsisten. Doa yang kuat dan mustajab harus konsisten dan tepat melibatkan empat unsur di atas. Yakni antara hati (niat), ucapan (statement), fikiran (planning), dan tindakan (action) jangan sampai terjadi kontradiktori. Sebab kekuatan doa yang paling ideal adalah doa yang diikuti dengan perbuatan (usaha) secara konkrit.
2. Untuk hasil akhir, pasrahkan semuanya kepada “kehendak” Tuhan, tetapi ingat usaha mewujudkan doa merupakan tugas manusia. Berdoa harus dilakukan dengan kesedaran yang penuh, bahawa manusia bertugas mengoptimalkan prosedur dan usaha, soal hasil atau targetnya sesuai harapan atau tidak, biarkan itu menjadi kebijaksanaan Tuhan.
Dengan kata lain, tugas kita adalah berusaha maksima, keputusan terakhir tetap ada di tangan (takdir) Tuhan. Saat ini orang sering keliru mengkonsep doa. Asal sudah berdoa, lalu semuanya dipasrahkan kepada Tuhan. Bahkan cenderung berdoa hanya sebatas lisan (lidah) saja.
Selanjutnya doa dan harapan secara mutlak dipasrahkan pada Tuhan. Hal ini merupakan kesalahan besar dalam memahami doa kerana terjebak oleh sikap nasib. Sikap nasib menyebabkan kemalasan, perilaku tidak masuk akal dan mudah putus asa. Akhirnya, Tuhan akan di ‘kambinghitam’kan, dengan menganggap bahawa kegagalan doanya memang sudah menjadi nasib yang digariskan Tuhan.
Lebih salah teruk, bilamana dengan terburu-buru menganggap kegagalannya sebagai bentuk cubaan dari Tuhan (bagi orang yang beriman). Sebab kepasrahan itu ertinya pasrah akan penentuan kualiti dan kuantiti hasil akhir. Yang namanya ikhtiar atau usaha tetap menjadi tugas dan tanggungjawab manusia.
3. Berdoa jangan menuruti harapan dan keinginan diri sendiri, sebaiknya berdoa itu pada dasarnya menetapkan perilaku dan perbuatan kita ke dalam rumus (kudrat) Tuhan. Kesulitannya adalah  mengetahui apakah doa atau harapan kita itu baik atau tidak untuk kita. Misalnya walaupun kita menganggap doa yang kita pintakan adalah baik. Namun kenyataannya kita juga tidak tahu persis, apakah kelak permintaan kita jika terlaksana akan membawa kebaikan atau sebaliknya membuat kita celaka.
4. Berdoa secara spesifik dan detail dapat mengandung risiko. Misalnya doa agar supaya tendar projek jatuh ke tangan kita, atau berdoa agar kita terpilih menjadi Ketua Kampung (KK). Padahal jika kita benar-benar menjadi KK tahun ini, di dalam struktur pemerintahan terdapat orang-orang berbahaya yang akan “menjerat” kita melakukan rasuah.
Apa jadinya jika permohonan kita terwujud. Maka dalam berdoa sebaiknya menurut kehendak Tuhan. Caranya, di dalam doa hanya memohon yang terbaik untuk diri kita. Sebagai contoh, ya Tuhan, andai saja projek itu memberi kebaikan kepada diriku, keluargaku, dan orang-orang disekitarku, maka perkenankan projek itu kepadaku, namun apabila tidak membawa berkah untukku, jauhkanlah.
Dengan berdoa seperti itu, kita serahkan jalan cerita kehidupan ini kepada Ketentuan Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana.
5. Doa yang ideal, doa yang tidak menuruti kemahuan diri sendiri, doa yang pasrah kepada Yang Maha Pengatur. Nescaya Tuhan akan meletakkan diri kita pada rumus dan kudrat yang terbaik...untuk masing-masing orang! Sayangnya, kita sering lupa bahawa doa kita adalah doa syok sendiri. Dengan pola berdoa seperti ini, doa hanya akan menjadi nafsu belaka.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Mei 2014 di pasaran...

No comments: