Thursday, November 7, 2013

Beradablah Saat Membaca Al-Quran

AL-QURAN adalah kitab Suci bagi umat Islam. Selain itu, al-Quran juga dikenal sebagai petunjuk, pedoman hidup dan bahkan secara harfiah, al-Quran bermakna bacaan yang sempurna. Kerana kedudukan al-Quran sebagai kitab Suci dan bacaan yang sempurna, maka saat membaca al-Quran umat Islam tak diperkenankan berbuat dan bertingkah sembarangan. Ada adab atau etika yang harus dipatuhi ketika membaca al-Quran. Di bawah ini, beberapa adab membaca al-Quran yang patut diperhatikan:
1. Membersihkan mulut (bersiwak) dan berwuduk sebelum membaca al-Quran. Dalam mazhab Syafi‘i, wuduk sebelum membaca al-Quran tidak wajib, melainkan sunnah - kecuali kalau al-Quran itu hendak disentuh, maka wajib wuduk. Hal itu didasarkan firman Allah s.w.t., “Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.” (QS. Al-Waaqi‘ah: 79)
2. Membaca al-Quran di tempat yang bersih dan dengan pakaian yang bersih.
3. Duduk dan menghadap kiblat dengan hati khusyuk, menundukkan kepala, dan tak sombong.
4. Membaca ta’awwudz (minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan). Itu didasarkan firman Allah s.w.t., “Apabila kamu membaca al-Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.” (QS. 16: 98)
5. Membaca basmalah pada setiap awal surat, kecuali awal surat At-Taubah.

Selanjutnya dapatkan Hidayah November 2013 di pasaran...

No comments: