Thursday, November 7, 2013

Isteri Dunia Dan Bidadari

BIDADARI adalah gambaran wanita paling ideal yang diperlukan oleh seorang lelaki. Tidak saja dia mengalahkan kecantikan wanita yang pernah ada di muka bumi ini, tetapi juga memiliki perangai (akhlak) yang tak tertandingi oleh seorang muslimah manapun yang pernah ada. Dengan segala kelebihannya tersebut, layaklah jika Allah hanya memperuntukkan para bidadari itu untuk lelaki salih di syurga kelak, tidak di dunia ini. Maka, beruntunglah mereka yang akan masuk syurga, kerana salah satunya mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari yang cantik. Meski, kebahagiaan paling utama para penghuni syurga adalah ketika boleh bertemu (melihat) Allah dan para hambaNya yang salih. Tetapi, tahukah anda? Oleh Nabi s.a.w., para bidadari itu justeru masih kalah mulia atau utama dibandingkan muslimah yang kelak masuk syurga. Bagaimana jadi begitu? Bukankah bidadari tidak memiliki cacat cela sama sekali? Bagaimana mereka boleh dikalahkan oleh wanita dunia yang pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa? Isteri Nabi s.a.w. yang bernama Ummu Salamah pernah bertanya kepada suami tercintanya, “Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. ‘Terangkan padaku tentang firman Allah: ‘uruban atrooban.’ Rasulullah menjawab, ‘Mereka adalah perempuan-perempuan dunia, meskipun ketika mati dalam keadaan tua renta, namun Allah s.w.t. menjadikan mereka perawan-perawan yang lemah lembut, muda dan sebaya, serta besar rasa cintanya.’ Aku bertanya, ‘Ya Rasulullah, siapa yang lebih utama antara perempuan dunia dan bidadari syurga?’ Rasulullah s.a.w. menjawab, ‘perempuan-perempuan dunia (yang beriman) lebih utama dari bidadari syurga seperti keutamaan yang tampak dari yang tidak tampak, hal itu kerana ibadah dan ketaatan mereka di dunia. Allah s.w.t. akan mengenakan cahaya pada mereka, mereka kekal dan dalam keredhoan.” Berdasarkan keterangan di atas nampak betapa wanita dunia yang salihah itu lebih mulia dibandingkan bidadari. Kerana apa? Kerana solat mereka, zakat mereka, sedekah mereka, dan ibadah-ibadah mereka lainnya. Jadi, kemuliaan wanita dunia yang salihah kerana “nilai perjuangannya” dalam beribadah untuk mendapatkan redho Allah.  Sementara para bidadari tidak punya tentangan (cabaran) dalam beribadah kepada Allah. Perbedaan bidadari dengan wanita dunia yang salihah ini sama halnya dengan perbedaan antara malaikat dengan manusia yang salih. Ummu Salamah tidak berhenti di situ pertanyaannya. Kepada suami tercintanya, wanita mulia itu mengajukan pertanyaan kembali, “Ya Rasulullah, ada salah seorang dari kami menikah sampai empat kali. Jika dia masuk syurga dan keempat suaminya pun masuk syurga, maka siapakah nanti yang akan menjadi pasangannya?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih, lalu diapun memilih siapa di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Lalu dia berkata, “Rabbi, sesungguhnya lelaki inilah yang paling baik tatkala hidup bersamaku di dunia. Maka nikahkanlah aku dengannya” ... ‘Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa dua kebaikan, dunia dan akhirat.” (Lihat Tafsir Ibnu Katsir dalam pembahasan surat Al-Waaqi’ah).

Selanjutnya dapatkan Hidayah November 2013 di pasaran...

No comments: