Thursday, November 7, 2013

Memahami Erti Kematian

KATA ‘mati atau ‘kematian’ secara bahasa merujuk pada satu makna bahawa sesuatu sudah tidak berfungsi lagi. Dalam bahasa kita ada kalimat “lampu itu mati”; yang bererti bahawa lampu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi, sederhananya, mati atau kematian boleh diertikan apabila sesuatu sudah tidak berfungsi lagi. Dalam al-Quran kata ‘mati’ dituangkan dalam beberapa istilah. Adakalanya Allah menyebut kata al-maut; adakalanya kata al-wafat; terus ada ajal; dan ada pula istilah ruju’. Semua kata tersebut digunakan pada dimensi yang berbeda-beda. Kata al-maut digunakan untuk pengertian yang umum, iaitu ketika sesuatu sudah tidak berfungsi lagi, atau ketika nyawa sudah terpisah dari tubuh. Misalnya, “Segala yang bernyawa itu merasakan kematian” (QS. Ali-Imran: 185). Ertinya bahawa semua nafs atau tubuh pasti akan mengalami keadaan tidak berfungsi. Ayat lain menyebutkan “Kalau (Muhammad) mati atau terbunuh, apakah engkau kembali menjadi kafir?” (QS. Ali Imran: 144). Kata maut yang digunakan dalam dua ayat tersebut merujuk tentang erti umum dari kematian, iaitu ketika tubuh secara total sudah tidak berfungsi lagi. Kata al-wafat diambil dari kata wafa, yang bererti ‘telah sempurna’. Kata al-wafat menunjuk pada ‘telah sempurnanya usia manusia’. Ini mengandung erti bahawa Allah telah menentukan umur manusia di dunia ini. Usia manusia telah dibatasi. Sehingga, ketika manusia telah mencapai batas itu, maka ia disebut telah mati, atau telah sempurna usianya. Kata ini mudah dijumpai dalam al-Quran dengan bentukan kata yang beragam. Sedangkan kata ‘ajal’ bererti ‘batas’, atau ‘batas waktu’. Allah berfirman: “Apabila datang ajal mereka, maka tiada terlambat mereka sesaat pun dan tiada pula terdahulu.” (QS. Yunus: 49). Ketika ada yang menyatakan: ‘telah datang ajal pada seseorang’, maka itu ertinya telah habis batas waktu kehidupan seseorang di muka bumi ini.
Kerana, dalam kehidupan ini, kita berada dalam koridor dan bingkai batas waktu hidup yang telah ditentukan Allah. Sama halnya dengan makanan, yang mengenal ada istilah kadaluarsa. Manusia pun begitu. Manusia hidup tidak abadi. Ada batas kadaluarsanya. Ruju’ atau ‘kembali’ digunakan Allah untuk menyebut kematian seseorang hanya pada dimensi roh. Roh itu tidak mengenal kematian, tetapi ia melakukan perjalanan kembali kepada Tuhan. Sehingga dalam konteks ini disebut juga rihlah. “Irtahala ilaa rabbihi; ia melakukan perjalanan menuju Tuhannya.” Dalam diri manusia ada dua unsur penting, iaitu tubuh dan roh. Tubuh itu mengalami kematian, sedangkan roh tidak. Kata ‘mati’ tidak pernah ditujukan untuk roh. Itulah sebabnya yang mati itu tubuh, dan bukan roh. Roh pada tubuh yang sudah mati hakikatnya melakukan perjalanan pulang menuju Allah s.w.t.. Dalam al-Quran ada kalimat istirja, yakni “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun: sesungguhnya kita milik Allah dan kembali (ruju’) kepada Allah.” (QS. al-Baqarah: 156)
Ketika ada orang dinyatakan telah mati atau meninggal dunia, maka ada dua sisi yang patut diperhatikan, iaitu sisi orang yang sudah mati, dan kita sebagai orang hidup yang menyaksikannya.  Secara fiqih, ketika seseorang mati, maka kita yang hidup dikenakan hukum yang wajib dilakukan, iaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Keempat proses ini berhukum fardu kifayah, iaitu sebuah kewajipan yang bersifat representatif. Maksudnya, apabila ada diantara orang yang ada di sebuah tempat melakukan dan mengurus empat proses penting itu, maka yang lain atau yang tidak mengerjakannya sudah dianggap gugur kewajipan. Tapi, sebaliknya, jika tidak ada satu pun orang yang mengerjakan empat proses penting itu, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, maka semua orang dikenakan hukum berdosa.

Selanjutnya dapatkan Hidayah November 2013 di pasaran...

No comments: