Tuesday, April 15, 2014

Jenis-Jenis Air Yang Bertuah Di Muka Bumi

MENURUT ilmu ketabiban Al Imam Jalaluddin As Suyuthi, di muka bumi ini terdapat enam macam air yang berguna untuk kesihatan tubuh manusia, dan boleh sebagai jadi perosak bila tidak cermat menggunakannya. Air apa itu ...? Air yang dalam bahasa Arab disebut Al Maa adalah bahan kehidupan dan penghulu segala minuman. Dia merupakan salah satu unsur penunjang alam, bahkan penunjang pokok. Kerana langit diciptakan dari wapnya, bumi dari buihnya, dan Allah menciptakan kehidupan segala sesuatu itu tergantung kepada air. Para tabib telah berselisih pendapat tentang: “Apakah air itu berfungsi sebagai makanan bagi tubuh, atau hanya sebagai penghantar makanan ke seluruh jaringan tubuh saja?” Segolongan berpendapat bahawa air itu berfungsi sebagai makanan juga, sesuai dengan apa yang dapat disaksikan, seperti: pertumbuhan, kekuatan dalam tubuh, dan lebih-lebih pada saat sangat diperlukan. Mereka mengatakan, “Kami tidak menafikan bahawa sebahagian besar kekuatan itu bersumber kepada makanan, namun yang tidak kami setujui adalah pendapat yang mengatakan bahawa air itu sama sekali tidak berfungsi sebagaimana halnya makanan. Mereka mengatakan pula: “Kerana air itu adalah bahan kehidupan bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan, apalagi dia adalah sumber yang utama...” Bagaimana mungkin dinafikan fungsinya sebagai makanan, sedangkan air adalah sumber kehidupan yang mutlak. Sebab seseorang yang haus bila diberikan air kepadanya, maka akan kembalilah kekuatannya. Dan dia dapat bertahan dengan makanan yang sedikit.
Akan tetapi orang yang haus makanan yang banyak tak berguna, dan dia tak akan mendapatkan ghairah daripadanya. Air itulah yang mengirim makanan ke setiap bahagian dalam tubuh dan ke setiap anggota tubuh, dan tidak akan sempurna makanan tanpa air, yang tidak kami setuju adalah anggapan yang mengatakan bahawa ia sama sekali tidak memiliki daya sebagaimana makanan. Air mempunyai sifat DINGIN LEMBAB. Dia meredakan panas, memelihara kelembapan tubuh dan mengembalikannya sebagai ganti yang telah terhurai, dan melunakkan makanan serta menyampaikannya ke seluruh urat-urat dalam tubuh. Dan air yang baik itu ditentukan oleh sepuluh perkara:
1. Warnanya harus jernih
2. Baunya harus tanpa bau sama sekali
3. Rasanya harus terasa tawar
4. Beratnya harus ringan dan halus
5. Tempat mengalirnya harus yang baik
6. Sumbernya harus jauh
7. Tempatnya tak tersembunyi dalam tanah sehingga matahari dapat menyinarinya
8. Gerakannya mengalir harus deras
9. Banyak dan jumlahnya harus banyak agar dapat menolak kotoran-kotoran yang bercampur dengannya
10. Alirannya harus mengalir dari arah utara ke arah selatan atau dari arah barat ke timur.
Menurut Al Imam Jalaluddin as Suyuthy, sifat-sifat yang tersebut diatas tidak dapat dijumpai dengan sempurna kecuali pada empat sungai saja, iaitu; sungai Nil, sungai Gangga, sungai Duphrat, dan sungai Dajlah. Selain itu akan dijelaskan pembahagian jenis air dan manfaat serta mudaratnya masing-masing:

Selanjutnya dapatkan Hidayah April 2014 di pasaran...

No comments: