Tuesday, April 15, 2014

Menolak Cinta Cara Rabi'ah Al-Adawiyah

RABI’AH AL–ADAWIYAH salah seorang sufi wanita dan wali Allah yang sangat terkenal. Ia membelakangi dari segala sesuatu yang fana agar dapat lebih memusatkan perhatian kepada yang bersifat abadi. Pandangan ini mungkin dapat disejajarkan  dengan ungkapan yang dikatakan oleh ST. Paul, “Kita melihat bukanlah pada segala sesuatu yang nampak jasadnya, tetapi pada yang tidak dapat dilihat oleh mata, sebab yang terakhir ini lebih bersifat abadi, sedang yang pertama adalah sementara.” Rabia’ah Al-Adawiyah berada dalam kesucian roh dan keintiman jiwa. Namun, Al-Jahiz mengatakan bahawa Rabi’ah sangat takut pada reputasinya sebagai seorang yang suci atau sufi. Ia mengisahkan, “Rabi’ah Al-Adawiyah ditanya oleh seseorang, ‘Pernahkah engkau melakukan suatu keajaiban sehingga dengan itu engkau dapat dikatakan sebagai orang suci?’ Ia menjawab, ‘Andaipun ada, aku takut hal itu akan menguntungkanku.’ Ucapan lain dari Rabi’ah mengenai hal ini ialah, ‘Apa yang nampak baik dari pekerjaanku aku anggap sebagai tidak ada apa-apanya.’ Demikianlah Rabi’ah.” Rabi’ah tidak ingin memerlihatkan kesuciannya, bahkan pujian kepada sesama makhluk Allah s.w.t. Salah satu nasihat Rabi’ah kepada para muridnya adalah, “Sembunyikanlah perbuatan baikmu sebagaimana menyembunyikan perbuatan burukmu.” Wanita suci ini dikenal sangat dekat dengan Allah s.w.t.(taqarrub ilallah). Keinginannya telah digantikan dengan kehendakNya. Oleh kerana itu, perbuatannya tidak didasarkan pada akal fikirannya sendiri, tetapi kehendakNya. Rasa sakit dan penderitaan pun diterimanya sebagai kehendak Ilahi atas dirinya. Ia menahan semua itu dengan penuh ketabahan serta keikhlasan. Dikisahkan, bahawa pada suatu hari kepalanya terantuk sebatang pokok dan berdarah, tetapi ia tidak memperhiraukannya. Seseorang pun menanyakannya, “Tidakkah engkau merasakan sakit?” Jawab Rabi’ah, “Perhatianku hanyalah tertuju pada kehendakNya. Dia telah menyibukkan diriku dari yang lainnya yang dapat engkau lihat,” ujarnya dengan tegas. Rabi’ah ialah seorang yang redho kepada Allah s.w.t. Penderitaan yang dikirim olehNya diterima dan dijalaninya dengan penuh rasa ikhlas. Dalam menjalaninya ia melihat si pencipta sedang mencuba mengujinya. Beberapa orang berkata bahawa pada suatu saat. Rabi’ah Al-Adawiyah didatangi seseorang yang hidup di antara timbunan barang-barang terbuang. Orang itu berkata, “Apa salahnya jika seorang hamba yang  disenangi oleh Allah memohon makanan dengan berbagai macam cara?” Rabi’ah menjawab, “Diamlah engkau, wahai orang yang tidak berguna, tidakkah engkau sedar bahawa orang suci itu akan selalu  redho kepada Allah, bahawa hamba itu  harus menerima kehendakNya bagaimana pun Dia yang melakukannya.” Abu Thalib menceritakan bahawa suatu hari, Sufyan Ats-Tsauri yang sedang bersama Rabi’ah dan Ja’far bin Susman Ad-Dubai berkata, “Ya Allah, Illahi Rabbi, semoga Engkau redho dengan kami semua.” Lalu, Rabi’ah menyahut, “Tidak malukah engkau memohon redho Allah, sementara engkau sendiri belum redho kepadaNya? “Sufyan menjawab, “Aku mohon ampun kepadaMu, Ya Allah.” Ja’far lalu berkata kepadanya, “Bilakah seorang hamba akan redho kepada Allah?” Rabi’ah menjawab, “Apabila seorang hamba itu merasa bahagia pada saat kesengsaraannya adalah sama ketika ia merasa senang pada saat kebahagiaannya datang.” Keredhoan Rabi’ah tidak memperhitungkan kerugian yang terjadi, sebab keredhoan kepada Allah s.w.t. merupakan suatu manifestasi kuasaNya. Oleh kerana itu, pekerjanan-pekerjaan yang istimewa dapat dilaksanakan berkat redhoNya. Rabi’ah mengabdikan dirinya hanya kepada cinta Allah s.w.t. Oleh kerana itu, ia memilih untuk menjadi kekasih Allah s.w.t. dan tidak menikah. Menurutnya, dalam kehidupan bersuami ia akan sibuk dengan urusan rumah tangga, sehingga melupakan cintanya kepadaNya. Dengan tidak menikah, ia dapat melakukan pencarian tanpa halangan.
Sebenarnya ramai lelaki terhormat yang melamar Rabi’ah, salah seorang ialah Abdul Wahid bin Zyad yang terkenal dengan kezuhudan dan kesucian hidupnya. Ia adalah seorang filosof dan ulama yang hidup dalam pengasingan untuk mencari jalan Allah s.w.t. Ia juga pendiri salah satu jemaah pemondokan di dekat Basrah pada 793 M.

Selanjutnya dapatkan Hidayah April 2014 di pasaran...

No comments: