Monday, January 13, 2014

Pasangan Suami Isteri Di Syurga

HENDAKLAH diketahui sepanjang isteri belum atau tidak berkahwin lagi dengan laki-laki lain, maka ia masih sah disebut sebagai isteri dari Allahyarham suaminya, kendati ia seorang ‘ibu tunggal’ sebab putusnya perkahwinan akibat kematian. Ia baru sah disebut sebagai mantan atau bekas suaminya, bila ternyata memutuskan untuk berkahwin lagi dengan laki-laki lain. Hal ini diungkapkan Ustaz Imam Hanafi, Pengurus Pondok Pesantren Al-Hamidy Pamekasan, yang dinukil dari laman sayangi.com.  Dia menyebut salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani yang dinilai shahih oleh Al-Albani. Disebutkan bahawa bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, kemudian berkahwin lagi, maka dia menjadi isteri bagi suaminya yang terakhir. Hadis riwayat Thabrani tersebut juga menjadi dasar mengapa para isteri Rasulullah s.a.w. tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Sebabnya, para isteri Rasulullah s.a.w. tetap akan menjadi isteri-isteri baginda di syurga kelak. Ini juga berlaku bagi pasangan suami isteri lainnya, sepanjang isteri masih berada dalam keimanan dan salihah. Sebaliknya tidak berlaku jika salah satunya (baik suami atau isteri) menjadi kafir. Syeikh Muhammad Ali menceritakan bahawa di masa Nabi, seorang sahabat perempuan bernama Ummu Darda’ r.a. pernah mengajukan keberatannya kepada Rasulullah untuk berkahwin lagi. Dia menolak beberapa lamaran laki-laki yang mendatanginya lantaran ia menginginkan agar ia tetap menjadi isteri bagi suaminya, Abu Darda’, kelak di Akhirat, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.: “Seorang wanita bersama suami terakhirnya.” (Dikeluarkan Ath-Thabarani dalam Al-Mu’jam al-Ausath. Hadis ini dishahihkan Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah)

Selanjutnya dapatkan Hidayah Januari 2014 di pasaran...

No comments: