Wednesday, April 10, 2013

Jibril Imam Penduduk Langit

SEBENARNYA, para pemimpin Malaikat yang menguruskan hal-hal dunia ini mempunyai nama-namanya tersendiri. Malaikat Jibril. Namanya ialah Abdullah. Nama Mikail adalah “Ubaidullah”. Dan nama Israfil adalah “Abdulrahman”. “Segala sesuatu itu kembali kepada (IL) iaitu tempat menyembah Allah ‘Azza wa Jalla.” (Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jariri dan Abu Syeikh dari Ali bin Hussein). “Jibril adalah ‘Abdullah dan Mikail adalah ‘Ubaidullah. Dan setiap nama yang ada di dalamnya adalah tempat menyembah Allah.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas) “Nama Jibril di antara para malaikat adalah pelayan Tuhannya ‘Azza wa Jalla.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dari Abdul Aziz bin Umair) “Telah sampai khabar kepadaku bahawa Jibril adalah imam penduduk langit.” (Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Abu Musa bin Abi A’isyah) Rasulullah s.a.w. bersabda: “Mahukah kalian aku beri tahu tentang malaikat yang paling mulia? Dia adalah Jibril.” (Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas)
“Rasulullah s.a.w. pernah melihat Jibril, sedangkan dia berpakaian hijau dan memenuhi segala sesuatu di antara langit dan bumi.” (Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas’ud) “Rasulullah s.a.w. telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli yang memiliki enam ratus sayap.” (Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud) Rasulullah s.a.w. bersabda: “Aku melihat Jibril turun yang memenuhi segala sesuatu di antara timur dan barat, dan padanya ada kain sutera tipis yang tergantung padanya mutiara dan yakut.” (Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Aisyah r.a.) Rasulullah s.a.w. bersabda, “Aku ingin seandainya dapat melihatmu (Jibril) dalam rupamu yang asli.”  Jibril menjawab: “Engkau menginginkan hal itu?” beliau menjawab “Ya.” Jibril berkata: “Waktu penjanjianmu adalah ini dan itu pada malam hari di Baqi al-Gharqad.” Waktu yang dijanjikan itu datang pada beliau, lalu Jibril membentangkan salah satu sayapnya yang menutupi cakrawala langit sehingga tidak kelihatan suatu apa pun di langit.” (Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Aisyah r.a.) Tentang firmanNya, “Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain. (iaitu) di Sidratil Muntaha.” (QS An Najm 53: 13)- Sidratil Mun taha iaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ke 7, yang telah dikunjungi Nabi s.a.w. ketika peristiwa Israk Mikraj. Ibnu Mas’ud berkata, “Rasulullah s.a.w. melihat Jibril menggantungi kedua kakinya, dan padanya ada mutiara seakan-akan titisan hujan pada tumbuhan.” (Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Ibn Mas’ud r.a.)

Selanjutnya dapatkan Hidayah April 2013 di pasaran...

No comments: