Wednesday, April 10, 2013

Pengasas Madrasah Diniyyah Puteri

ISLAM sama sekali tak pernah membeda-bedakan kedudukan dan mertabat laki-laki dan perempuan agar maju dalam hal ilmu pengetahuan. Semuanya layak mendapatkan pendidikan sebaik mungkin. Bahkan, jauh hari sebelum Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mencantumkan pendidikan sebagai hak yang harus dimiliki oleh perempuan, Islam justeru secara tegas menggariskan sejak belasan abad silam bahawa pendidikan bukan lagi berhak, tapi suatu kewajipan. Inilah ‘semangat’ yang dimiliki perempuan hebat seorang ini. Di kala wanita terpinggirkan dari dunia pendidikan, dia justeru memperjuangkan hak-hak kaum wanita agar dapat memperoleh pendidikan. Tujuannya tentu luhur, bahawa dengan memajukan kaum wanita, maka bangsa Indonesia khususnya yang kala itu belum merdeka akan dibekali oleh generasi berpendidikan tinggi di masa depan. Ini disedari betul oleh Rahmah El Yunusiyyah bahawa wanita adalah ‘madrasah’ utama bagi anak dan keluarganya. Bahkan, perempuan adalah guru utama pada suatu bangsa. Jika perempuan baik, maka baiklah suatu bangsa. Tapi, jika perempuan rosak, maka rosaklah suatu bangsa. Inilah pemahaman Rahmah, yang ia terima dari sebuah hadis Rasulullah s.a.w. Lebih dari itu, Rahmah menyedari betul bahawa jika seorang wanita kuat, berdikari, cerdas dan pintar, maka membangun bangsa yang kelak merdeka dan mengisinya akan mudah dijalani. Sebaliknya, jika bangsa tidak disiapkan generasinya, maka mencapai kemerdekaan dan mengisinya akan sulit sekali. Dan, sosok yang menentukan itu tak lain adalah kaum wanita. Rahmah mempunyai impian besar agar kaum perempuan mendapat kesempatan lebih luas untuk maju dan boleh menyerap ilmu agama. Agama adalah tunggak atau asas utama dalam membangun karakter suatu bangsa. Oleh kerana itu, di samping dibekali ilmu pengetahuan umum, kaum wanita lebih wajib lagi untuk mendalami ilmu agama. Kenyataan yang dia jumpai kala itu pahit sekali. Di tengah perempuan yang tak menentu, menambah panjang persoalan manakala bangsa ini sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Hal ini tentu kian menambah terpinggirnya kedudukan kaum perempuan. Rahmah pun risau. Haruskah perempuan menerima fungsinya sebagai isteri bagi suami, dan ibu bagi anak-anaknya dengan tanpa pendidikan yang memadai. Kerisauan ini ia goreskan dalam catatan hariannya: “Ya Allah, ya Rabbi, bila dalam ilmuMu apa yang menjadi cita-citaku ini untuk mencerdaskan anak bangsaku terutama anak-anak perempuan yang masih jauh tercecer dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, ada baiknya dan Engkau Redhoi, maka mudahkanlah, ya Allah, jalan menuju cita-citaku ini.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah April 2013 di pasaran...

No comments: