Wednesday, April 10, 2013

Umar Beriman, Nabi s.a.w. Bertakbir, Abu Jahal Membanting Pintu

UMAR bin al-Khattab adalah pemuda gagah perkasa. Usianya 26 tahun. Dia layaknya seumpama lautan, beriak dan bergelora di permukaan tapi lembut di dalamnya. Tubuhnya kuat dan tegap, penuh emosi, cepat panas, tapi memiliki hati penuh hiba. Banyak bukti mengenai kelembutan hati Umar. Saat dia melihat Ummu Abdillah binti Abi Khatmah, isteri sahabat Nabi s.a.w., Amir bin Rabiah, akan berangkat hijrah ke Ethiopia ia menatap dengan sedih. “Semoga keselamatan menyertai kalian,” ujarnya. Ummu Abdillah berkomentar melihat sikap Umar itu. “Aku melihat kelemah-lembutan pada air mukanya. Itu tak pernah kulihat sebelumnya. Dia bersedih kerana kita harus berhijrah,” ujar Ummu Abdillah. “Apakah kau mengharapkan keislaman Umar? Dia tidak akan memeluk Islam sebelum al-Khattab (ayah Umar) memeluk agama Islam,” ujar suaminya seperti tak melihat ada kemungkinan Umar memeluk Islam kerana begitu terkenalnya dia dengan sikap kedegilan dan ketaatannya mengikuti agama nenek moyangnya. Ya, Umar amat memegang prinsip, apalagi berkaitan agama nenek moyangnya. Ini sebab dia tegas menolak Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Ayahnya, Khattab, telah membawanya menghormati Kaabah dan menghormati segala yang berhubungan dengan berhala. Baginya, semua itu saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang suci serta tidak patut dipertanyakan dan diubah. Kaum Quraisy dulunya bersatu. Namun, sekarang Makkah menjadi sebuah kota dengan dua agama dan dua komunitinya. Dia melihat dengan jelas bahawa penyebab pertelingkahan ini hanya satu: Nabi Muhammad! Maka suatu hari dia menghunus pedang. Niatnya bulat: membunuh Nabi! Itulah satu-satunya jalan menyatukan lagi Quraisy, membuat tenang masyarakat, dan membuatnya tak perlu lagi melihat ada keluarga dan sahabat yang berselisih kerana perbedaan keyakinan. Niatnya utuh dan langkahnya mantap. Dia seperti bukan manusia dengan daging dan darah, dia lebih layak disebut tombak tajam terhunus yang siap menemui sasarannya. Nu’aim bin Abdullah melihat Umar di tengah jalan. “Kemana kau hendak pergi hai Umar?” tanya Nu’aim. “Aku akan membunuh Muhammad,” ujar Umar.

Selanjutnya dapatkan Hidayah April 2013 di pasaran...

No comments: