Monday, December 9, 2013

Bagaimana Jika Dakwah Ditetapkan Bayarannya?

ADA semacam pendapat bahawa dakwah seakan boleh dikomersialkan. Tentu ini sangatlah memalukan. Padahal dakwah adalah tugas mulia di mata Tuhan yang nilainya jauh lebih mulia berbanding angka-angka hitungan manusia asalkan murni dilandasi ingin mendapatkan redho dari Allah s.w.t. semata-mata. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat saja (yang kamu tahu).” (HR. Ahmad, Bukhari dan at-Termizi). Ini ertinya meskipun kita hanya tahu satu ayat al-Quran atau satu hadis Nabi s.a.w. atau satu hukum Islam saja misalnya, maka ada keharusan kita untuk menyampaikan apa yang kita ketahui itu pada orang lain. Lantas pertanyaannya adalah jika dakwah sebuah kewajipan, benarkah ia boleh dijadikan media untuk menangguk rezeki? Atau ia adalah murni kewajipan seorang muslim yang sama sekali tak boleh ditakrifkan (diletakkan tanda harganya?)? Lalu bagaimana apabila seseorang menerima ‘imbuhan’ dari setiap ceramah?

DAKWAH ADALAH KEWAJIPAN
Dakwah sebenarnya tak sesempit pengertian berceramah saja, melainkan lebih luas cakupannya. Hadis Nabi s.a.w. di atas memang memotivasi setiap muslim tanpa kecuali untuk turut berperanan aktif mengambil bahagian dalam aktiviti dakwah ke jalan Allah, sesuai batas kemampuannya. Memang, berceramah merupakan satu dari sekian aktiviti berdakwah yang mulia.  Namun tentunya harus dengan niat dan tujuan yang benar, mengingat dakwah adalah kewajipan. Oleh sebab itu, sudah semestinya seorang penceramah atau pendakwah memantapkan hatinya untuk tujuan kerana Allah s.w.t. semata. Apabila kewajipan pengabdian seorang hamba kepada Sang Khalik melalui jalur dakwah tadi, diiringi dengan balasan material yang bertakrif; apakah pemasangan takrif itu justeru tidak menodai kemuliaan dakwah? Dalam QS. Ash-Shad: 86 menegaskan, “Katakanlah (hai Muhammad): “Aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.”  Ayat ini mengisyaratkan bahawa mutlak bagi pendakwah untuk tidak berorientasikan pada material. Sebab apabila orientasinya material (upah), dakwah tersebut boleh saja jatuh pada riya’ alias tidak ikhlas. Seperti diketahui, riya’ merupakan sebuah sikap yang sangat tidak terpuji. Padahal apa yang diniatkan untuk Allah s.w.t. mestilah menafikan sifat riya’ Makanya soal ‘bayaran’ ceramah yang tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Mereka menolak, sebab dakwah sama sekali tidak boleh diperdagangkan, melainkan panggilan suci dari Allah s.w.t. bagi yang punya kemampuan untuk mencerahkan umat. Merujuk QS. Saba’: 47, “Katakanlah, upah apa pun yang aku minta kepadamu maka hal itu untuk kamu (Rasulullah s.a.w. sama sekali tidak meminta upah, tetapi hanya ingin mereka beriman dan iman adalah buat kebaikan mereka sendiri). Upahku hanya dari Allah. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Disember 2013 di pasaran...

No comments: