Monday, December 9, 2013

Haji Menembus Tembok Syaitan

IBADAH haji merupakan salah satu rukun Islam, ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslim untuk dilaksanakan setidaknya sekali seumur hidup. Haji adalah puncak segala ibadah, kesempurnaan Islam dan dasar bagi tegaknya agama. Pada waktu haji Wada’ (haji perpisahan), Allah s.w.t. menurunkan ayat terakhir berikut ini, “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Aku cukupkan nikmatKu kepadamu dan telah Aku relakan Islam menjadi agamamu.” (QS. Al-Ma’idah: 3).  Menurut Al-Ghazali, dalam Ihya ‘Ulumuddin, momen turunnya ayat ini menjadi tanda bahawa adalah puncak kesempurnaan ibadah, keutuhan Islam. Betapa agungnya ibadah haji. Tidak sempurna agama Islam tanpa ibadah haji dan Nabi s.a.w. sendiri menyamakan orang yang tidak melaksanakan ibadah haji (padahal ia mampu) sebagai seorang Yahudi atau Nasrani, atau seorang yang sesat. Allah s.w.t. berfirman, “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. Al-Hajj: 27). Rasulullah s.a.w. bersabda, “Barangsiapa berhaji ke Baitullah lalu ia tidak berbuat haram dan (tidak) bertengkar dengan orang lain, nescaya ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan ke dunia oleh ibunya.” Nabi s.a.w. bersabda pula, “Tiada pernah terlihat syaitan lebih kecil, lebih terhina dan lebih dongkol daripada hari Arafah.”  Ini terjadi kerana pada hari ini Allah s.w.t. menurunkan keagungan rahmatNya dan ampunanNya atas segala dosa orang yang berhaji. Rasulullah s.a.w. juga bersabda, “Barangsiapa meninggalkan rumahnya untuk berhaji atau berumrah, namun ia tiba-tiba meninggal dunia, maka nescaya dituliskan baginya pahala sebagaimana orang yang berhaji atau berumrah sampai hari Kiamat. Dan barangsiapa meninggal pada salah satu Tanah Haram (Makkah atau Madinah), nescaya ia tidak akan dihisab dan masuk syurga!” Kerana bertindak sebagai penyempurna ibadah dan memiliki kedudukan sebagai amalan tinggi, ada ulama yang berpendapat setiap kali musim haji tiba, maka iblis akan membuat tembok dan menduduki jalan-jalan menuju Makkah untuk menghalang-halangi kaum muslim melaksanakan ibadah haji. Dalam firmanNya, Allah s.w.t. menyatakan bahawa iblis berkata, “Aku (Iblis) benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus.” (Qs Al-A’raf: 16). Maka haji sebenarnya adalah langkah besar menembus tembok syaitan itu, tembok yang sudah dibuat syaitan sejak orang berniat melangkahkan kakinya untuk berhaji.

Tertib Rukun, Tertib Hati
Menurut Al-Ghazali, ada dua syarat sahnya haji, iaitu waktu tertentu (hanya di bulan haji) dan Islam. Kemudian ada lima syarat wajibnya berhaji: Islam, merdeka, sanggup dan berakal, baligh, dan waktu.
Adapun mengenai kesanggupan untuk berangkat haji, fizik orang yang akan berangkat harus sihat walafiat dan perjalanannya pun harus dalam keadaan aman, tidak ada bahaya, dan tanpa paksaan. Ia harus memiliki cukup wang dan perbekalan untuk pergi dan balik serta mampu menyediakan perbekalan bagi keluarga sewaktu ditinggalkan. Apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk berhaji, tetapi keadaan fiziknya lemah, sakit atau lumpuh, hingga tidak memiliki harapan untuk kembali sembuh, maka ia boleh mengirimkan orang untuk berhaji atas namanya dengan memberikan belanja perbekalan pulang-pergi secukupnya. Al-Ghazali memperingatkan bagi orang yang sanggup, “Jangan menunda-nunda!” kerana bila maut tiba-tiba datang sebelum ia menunaikan, maka gugurlah hajinya dan ia kembali kepada Allah s.w.t. dalam keadaan maksiat.
Said bin Jubair, Ibrahim an-Nakhyi, Mujahid, dan Thawus berkata, “Jika kami tahu bahawa ada seorang kaya-raya dan wajib atasnya berhaji, kemudian ia meninggal sebelum mengerjakannya, nescaya kami tidak akan melakukan solat jenazah baginya.”

Selanjutnya dapatkan Hidayah Disember 2013 di pasaran...

No comments: