Wednesday, June 11, 2014

Mengenali Erti Spiritual

BILA menyebutnya spiritual orang selalu berfikir kemampuan melebihi manusia, yang mana kemampuan itu berasal dari metenergy yang tak nampak dilihat mata. Seperti tenaga elektrik, hanya boleh dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkan atau dengan pengamatan mata batin. Pada kebiasaanya, ilmu spiritual sering digabungkan dengan keyakinan agama atau kebudayaan masyarakat setempat dimana ilmu spiritual itu berkembang. Bagi kita, ilmu spiritual disebut dengan berbagai istilah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang digunakan untuk maksud spiritual itu. Paling popular disebut ilmu ghaib. Ilmu Ghaib, dikatakan ghaib kerana mempelajari tenaga dan makhluk ghaib. Kata “Ghaib” atau lebih tepatnya “Ghaib” berasal dari bahasa Arab yang ertinya tak nampak dilihat. Alasan, disebut ilmu ghaib kerana sesuai filsafat ilmu spiritual yang seharusnya tidak diperlihatkan, alias harus disembunyikan, jangan sampai dipamerkan kepada orang lain untuk kesombongan. Istilah yang hampir sama ertinya dengan Ilmu Ghaib adalah ilmu kebatinan, dari kata “batin” yang boleh diertikan hanya dapat dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Ilmu metafizik, hampir sama dengan istilah ilmu ghaib diatas, istilah meta-fisikal digunakan kerana dalam ilmu spiritual dipelajari kuasa atau tenaga kejadian yang tidak dapat dilihat secara fizik dan tidak sesuai dengan hukum fizika. Ilmu Hikmah, juga digunakan untuk menyebut ilmu spiritual yang berkembang dikalangan umat Islam. Ilmu hikmah ada ciri khas iaitu amalan yang digunakan adalah doa khusus berbahasa Arab, zikir tertentu dan ayat-ayat Quran yang diyakini boleh menjadi wasilah atau perantara terkabulnya sebuah doa. Ilmu supranatural, dikatakan supra-natural kerana pemilik ilmu spiritual secara otomatik mempunyai kemampuan melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Misalnya kemampuan mengubati tanpa mengetahui ilmu kedoktoran, ketahanan kulit dari serangan senjata tajam (kebal), tahan terhadap racun, api dan sebagainya.
Beberapa pihak menganggap ilmu Spiritual sebagai hal yang terlalu memuliakan orang yang memilikinya, bahkan ada yang dianggap Wali. Perlu diterangkan, bahawa keajaiban atau karomah yang ada pada wali tidak sama dengan ilmu spiritual yang sedang kita pelajari. “Wali Allah” tidak pernah mengharapkan kemampuan supernatural tersebut. Karomah itu datang atas kehendak Allah kerana mereka adalah orang yang sangat salih, ikhlas dan rendah hati. Sementara kita adalah orang yang memohon kepada tuhan dengan penuh harapan agar tuhan melimpahkan kurniannya berupa kemampuan supernatural.

Berbagai Jalan Untuk Memiliki Ilmu Spiritual

Berbeza dengan sains (pengetahuan ilmiah) yang hanya boleh dikuasai dengan cara belajar, Ilmu Spritual boleh dimiliki dengan bermacam cara yang unik. Setidaknya ada 4 jalan yang biasa yang boleh menyebabkan seseorang memiliki kemampuan spiritual, iaitu: Melakukan cara olahan spiritual. Secara umumnya dilakukan orang untuk mendapatkan kemampuan spiritual. Esensi atau inti dari olah spiritual adalah memohon kepada Tuhan agar dari dirinya sendiri terpancar kekuatan spiritual. Bentuk olah spiritual sangat beragam sesuai aliran ilmu spiritual atau sesuai keyakinan dan budaya masyarakat dimana ilmu  spiritual berkembang.
Di tanah Jawa, oleh spiritual ini disebut “lelaku” atau “tirakat” yang berasal dari kata Arab yang boleh diertikan menempuh suatu perjalanan. Tirakat orang Jawa umumnya berupa semedi (meditasi), mantra (doa berbahasa Jawa), pantang makan/melakukan sesuatu, serta puasa budaya seperti mutih, patigeni, ngalong dan sebagainya. Melakukan cara olahan spiritual inilah yang boleh disebut belajar ilmu spiritual, kerana dalam hal ini guru hanya memberi petunjuk lelaku atau jalan yang harus dilalui murid, sedangkan besar-kecilnya energi (tenaga) yang dimiliki murid tergantung kualiti lelaku-nya sendiri. Kelebihan cara rohani ialah murid boleh mengembangkan ilmunya sebebas-bebasnya. Semakin tekun dan serius dalam olahan rohani, maka semakin besar pula tenaga yang dihasilkan. Warisan keturunan. Tanpa belajar pun seseorang boleh mewarisi ilmu tinggalan datuk nenek yang memiliki ilmu-ilmu spiritual. Prosesnya berlangsung secara automatik tanpa belajar, tapi sulit diteka kedatangannya. Biasanya dalam satu generasi, hanya ada seorang saja yang terpilih untuk mewarisi ilmu keturunan. Kadang orang yang mewarisi ilmu keturunan tidak menyedari bahawa dia memiliki kemampuan melebihi kewajaran, dan baru sedar setelah mengalami peristiwa yang menyebabkan kemampuannya keluar. Ilmu Laduni adalah pengetahuan yang datang melalui ilham atau “bisikan” yang langsung difahami dan diingat selalu oleh otak. Tentu saja tidak semua orang boleh mendapatkan pengetahuan tanpa belajar yang diyakini datang langsung dari Tuhan ini. Ramai orang melakukan olah spiritual untuk mendapatkan “ilmu dadakan” ini, namun hanya sedikit yang mendapatkannya. Sebahagian lagi yang hatinya kurang bersih justeru tertipu oleh bisikan-bisikan dari syaitan. Menurut para guru spiritual, ilmu laduni hanya diberikan oleh Tuhan kepada hambanya yang taat, berbudi luhur, ikhlas, tidak mengharapkan balasan berupa keduniaan. Lucunya lagi, akhir-akhir ini ramai ditemui yang belajar malas mengamalkan ritual tertentu untuk mendapatkan ilmu laduni yang datang seketika. Tentu saja orang-orang semacam ini kemungkinan akan ditipu oleh jin yang mengaku roh seorang tokoh spiritual yang sudah meninggal dunia.
Transfer Energi, disebut juga “pengisian” iaitu pemindahan metaenergi dari seorang guru kepada murid. Dengan transfer energi murid tidak perlu susah payah mempelajari ilmu spiritual, kerana energi yang didapat dari guru langsung boleh digunakan. Tentu saja transfer energi hanya boleh dilakukan oleh guru yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Umumnya kemampuan supranatural yang diperolehi dari pengisian adalah statik (tidak boleh berkembang) dan hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu. Namun ada yang boleh dikembangkan bergantung pada cara mempelajarinya dari seseorang guru hingga kemampuan spiritual yang anda miliki boleh berfungsi seumur hidup, bahkan boleh anda tingkatkan dengan cara tekun berlatih.
Dengan cara demikian boleh mempermudah dan mempercepat proses spiritual, selain memberikan energi yang terus boleh dimanfaatkan oleh murid, dan dapat mengaktifkan pusat energi di tubuh murid sehingga murid boleh menghasilkan tenaga sendiri.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Jun 2014 di pasaran...

No comments: